Bouw- & taxatiecommissie

Tuintaxatiecommissie

Inkoopcommissie

Verfraaiingscommissie

Kantine-, Ontspannings- en Jeugdcommissie

Bagger- en beschoeiingscommissie

Stroomcommissie

Kascommissie

Technische dienst

Broeikascommissie

Redactie Gazet

Klaverjascommissie

 

Bouw- & taxatiecommissie

De bouwcommissie geeft vergunningen af voor de bouw, de uitbreiding, of de verbouw van tuinhuis, schuur en/of kas, en beoordeelt aanvragen van leden voor de plaatsing van bijvoorbeeld een windscherm, schuur of pergola.

De bouwcommissie kan je goede raad geven als het gaat om bebouwing op de tuin. Dit varieert van huisjes en kassen tot hekken en terrassen. Maar ze kan je ook op je vingers tikken als je je niet aan de bouwvoorschriften houdt van de Bond van Volkstuinders / Tuinwijck.

Onderdeel van de bouwcommissie is de taxatiecommissie. Aan de hand van voorschriften van de Bond van Volkstuinders bepaalt ze de prijs van de opstallen van een tuinder die vertrekt. In samenwerking met de tuincommissie doet zij hetzelfde voor de aanwezige beplanting.

De bouwcommissie is voor alle vragen en opmerkingen over de bebouwing op Tuinwijck bereikbaar op het volgende e-mailadres:

bouwkommissie.tuinwijck@gmail.com

 


Tuintaxatiecommissie

De Tuintaxatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • mevrouw I.Albreghs (171)
 • mevrouw A. Berkman (77)
 • mevrouw N. Klarenbeek (214).

 


Inkoopcommissie

Koopt specifieke volkstuingebonden artikelen voor leden in, die te koop zijn in onze winkel. Zie de informatie bij onze voorzieningen.

 

 

 


Verfraaiingscommissie

De Verfraaiingscommissie houdt zich bezig met al het algemeen groen. De onderhoudswerkzaamheden worden in kaart gebracht. De leden van Verfraaiingscommissie treden bij de zaterdagse werkbeurten op als werkverdeler en voor de eigen stukjes houden commissieleden toezicht op het onderhoud.

De Verfraaiingscommissie houdt zich ook bezig met het algemene beheerplan wat duidelijk maakt hoe we het groen gaan onderhouden. Er zal meer planmatig gewerkt worden. 

Voor vragen en opmerkingen is de commissie te bereiken via:

 • e-mail: verfraaiingtuinwijck@gmail.com
 • de groene brievenbus aan de verfraaiingsgebouwen (zuidkant kantine).

 

 


Kantine-, Ontspannings- en Jeugdcommissie

De Kantine- en ontspanningscommissie beheert onze kantine. Tappen, inkopen, inrichten, licht, geluid en schoonmaken, er komt van alles bij kijken. Zie bij voorzieningen voor info over de kantine.

De ontspanningscommissie zorgt voor ontspanning voor de tuinders en hun kinderen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals jeugdmiddagen, bloemschikken, bingo, kinderknutselen, crea-avonden en nog veel meer. De activiteitenkalender is op deze website te bekijken en staat in de 2-maandelijkse Gazetten.

 

 

 


Bagger- en beschoeiingscommissie

De Bagger- en beschoeiingscommissie onderhoudt de sloten in Tuinwijck. Zij organiseert en controleert het jaarlijkse baggeren door de tuinders en de commissie onderhoudt de beschoeiing aan de zijkanten.

 

 


Stroomcommissie

De huidige adviescommissie stroom is ontbonden, omdat de
stroomvoorziening intussen is gerealiseerd.

De samenstelling is als volgt:

 • de heer A. Vlasman (167)
 • de heer A. Drenth (113)
 • de heer W. Kleine (72)
 • de heer J. Puts, financiën (86).

 


Kascommissie

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer J. Veldmeijer (121)
 •  

 


Technische dienst

 • de heer K. Keijser (171)  Padverlichting en bewakingscamera’s 
 • de heer J. Eelman (92) 
 • de heer E. Godri (153)
 • de heer F. Bromet (41) (All-round)
 • de heer P. Olivier (25) (All-round)
 • de heer R. Koning (168) (All-round)
 • de heer J. Thobe (54) (All-round)
 • de heer R. Kroese (170)
 • de heer D. de Leng (145)

 


Broeikascommissie

De broeikascommissie beheert en runt de broeikas en kweekt zelf planten. Zie de informatie bij onze voorzieningen

 

 


Redactie Gazet

De Gazet is het het officiële orgaan van Tuinwijck en komt vier a vijf keer uit per jaar voornamelijk tijdens het seizoen. Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn half oktober. 

Contact: 
e-mail: gazet.tuinwijck@gmail.com

Tuinders die geen internet hebben, kunnen hun schriftelijke reacties in de witte brievenbus deponeren 'ter attentie van redactie Gazet'.

De Gazetredactieleden zijn:

 • Evelyne Dielen (176)
 • Henri Blommers (200)

 


Klaverjascommissie

De klaverjascommissie organiseert de klaverjascompetitie van Tuinwijck. Elk jaar wordt ook deelgenomen aan het bondklaverjassen, waarbij we uitkomen tegen de andere Amsterdamse tuinparken. Het vindt altijd plaats in de kantine. Interesse? Kom eens langs op een avond. Zie hiervoor de activiteitenagenda.

De klaverjascommissie:  mevrouw R. Zaal (128).
                                       heer J. Bensch (115).