Hoe komt u aan een volkstuin?

Spelregels

Wachten ...

inschrijven bij Tuinwijck

 

Hoe komt u aan een volkstuin?

De meeste volkstuinparken hebben een wachtlijst, maar dat betekent niet dat u altijd vele jaren geduld moet hebben voordat u in aanmerking komt voor zo´n schitterend stukje natuur in of vlakbij Amsterdam.

Veel mensen laten zich inschrijven voor een tuin op termijn. Als u 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, kunt u op een of meer wachtlijsten worden geplaatst. U moet dan wel eerst ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders. Na invulling van een inschrijfformulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u een aspirantenpas.

Met deze pas kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst. Hiervoor worden administratiekosten gevraagd. U moet zich persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kunt u krijgen bij de bestuur.

De prijzen voor alle huisjes en tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden.

Als u eenmaal een tuin heeft moet u rekening houden met een jaarlijks bedrag aan contributie en overige tuinlasten. 

 


Spelregels

Kandidaten komen op volgorde van inschrijving in aanmerking voor een tuin.
Beschikbare tuinen worden zo spoedig mogelijk op het mededelingenbord en op deze website gepubliceerd. U kunt uw belangstelling dan tonen door de tuin (of meerdere), samen met uw eigen gegevens op een briefje te schrijven en te deponeren in de witte brievenbus aan het bestuurskantoor bij de ingang van de parkeerplaats. E-mailen mag ook. Veertien dagen na de eerste zaterdag sluit de inschrijving. Komt u in aanmerking, dan wordt u door ons benaderd, anders niet.

Een al aanwezige tuinder kan na 2 jaar ook meedingen naar een (nog mooiere) tuin. Aanwezige tuinders gaan voor kandidaat-tuinders.

 


Wachten ...

Er zijn meer dan 200 wachtenden voor u. Dat is veel, maar enkelen van hen staan al jaren op de lijst en lijken op dat éne perfecte huisje te wachten.
Tuinders die met een wat minder perfecte tuin en plek genoegen nemen komen eerder aan de beurt. Er worden zo´n 15 tuinen per jaar verkocht.
Over de wachttijd kunnen we alleen maar zeggen: die is erg afhankelijk van uw eisen en bedraagt tussen enkele maanden en 15 jaar.

 


inschrijven bij Tuinwijck

1. Inschrijven als kandidaatlid van de Bond van Volkstuinders

U dient zich éérst in te schrijven als kandidaatlid van de Bond van Volkstuinders. U betaalt daarvoor € 43,20 bondscontributie (jaarlijks). Hoe u zich kunt inschrijven bij de Bond van Volkstuinders kunt u lezen op de website van de Bond van Volkstuinders. U dient wel elk jaar de contributie aan de bond te voldoen, anders begint de hele procedure opnieuw en krijgt u een hoger rangnummer.

2. Inschrijven bij Tuinwijck

Wanneer u zich heeft inschreven bij de Bond en in bezit bent van het Bondspasje kunt u zich inschrijven op ons tuinpark. U komt dan op de wachtlijst. U betaalt  éénmalig  € 40,00 aan administratiekosten voor uw inschrijving bij Tuinwijck.

Inschrijving als aspirant-lid op Tuinpark Tuinwijck kan elke derde zaterdag van de maand in de periode april tot en met september.

Een ieder die zich wil inschrijven is op de derde zaterdag van de maand tussen 10:00 en 10:15 welkom in onze kantine. U krijgt dan een volgnummer.

Om 10:15 zal één van onze gastvrouwen u welkom heten en een en ander uitleggen over het reilen en zeilen op ons Tuinpark.
Indien u zich wilt inschrijven kan dat na afloop bij de penningmeester.

De volgende papieren dient u te kunnen overhandigen. Zonder deze papieren is het niet mogelijk om u in te schrijven.

  • een ingevuld formulier inschrijving Aspirant tuinder Tuinpark Tuinwijck,
  • een geldig legitimatiebewijs,
  • een bedrag van € 40,00 contant of per pintransactie,
  • bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders met het bondsnummer.

Afhankelijk van de animo kan de inschrijving enige tijd duren.

Inschrijvingskosten
In totaal zijn de kosten voor inschrijving: € 43,20 bondscontributie (jaarlijks) en éénmalig € 40,00 aan administratiekosten voor Tuinwijck. Als u zich ook op andere parken inschrijft betaalt u per park alleen nog de administratiekosten.