‘Van IJ tot Gouw´

Volktuinparken stonden onder druk. Ze bevinden zich op grond die projectontwikkelaars interesseert. Gelukkig zien overheden, ook hier, dat er hogere waarden zijn dan snel geld. De parken maken deel uit van een ecologische structuur. Bovendien zijn ze vrij toegankelijk voor de wandelaar en dienen daarom algemeen nut. Nieuwe projecten omarmen deze waarden. Het project ‘Van IJ tot Gouw´ is zo´n plan en heeft gevolgen voor Tuinwijck. Hieronder lees je wat het inhoudt.       Van IJ tot Gouw
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinwijck en het natuurproject ‘VAN  IJ TOT GOUW'
In Gazet, nummer 3 van mei 2007 heeft in het artikel ´Natuurvriendelijke volkstuinparken´ al het één en ander gestaan over ons projectplan langs de oever van de speelweide en het vogeleiland. Kort samengevat is er voor Tuinwijck het volgende plan:

Langs de oever op de plek tussen het tegelveld en het gras komt een stapelmuurtje van zo'n 70 cm hoog. Dit muurtje met inheemse planten slingert zich van achter de speelweide bij de begroeiing met bramen tot aan het hoofdpad. Tussen het water en het muurtje komt een plas-drasgebiedje om het aantal inheemse planten te bevorderen en apart ook een paddenpoel. Langs het water en om de poel en het plas-drasgebied kronkelt een smal voetpaadje. Dit paadje komt over een aan te leggen steiger bij de waterkant uit onder de rododendrons en loopt dan weer door naar het hoofdpad De Liere. Zo kunnen we een spannend en interessant plekje krijgen in het hart van Tuinwijck. Voordat het zover is zal er uiteraard ook het één en ander aan groen weggehaald moeten worden. Dit zal komende winter aangelegd worden professioneel onder toezicht van het stadsdeel. Inmiddels is er een lijst met inheemse planten, waaronder zeldzame soorten gemaakt. Hier een aantal voorbeelden uit de lijst:

Plantenlijst voor Tuinwijck:
beemdooievaarsbek, echte beemd, echte koekkoeksbloem, gewone eikvaren, grote waterweegbree, kattestaart, kleine lisdodde, kleine valeriaan, liggend vetmuur, moeras rolklaver, moeras vergeetmenietje, moeras andoorn, moerasvaren, moesdistel, muurbloemmuurleeuwenbek, muurpeper
, steenbreekvaren, stengelomvattend havikskruid, tongvaren, watermunt, wilde bertram, zwanebloem.
Zie de foto's van deze planten

en nog veel meer soorten waarnaar gezocht wordt, zodat we ze een plekje op Tuinwijck kunnen geven.

Een aantal tuinders kan meedoen met het beplanten van de oever- en waterplanten.

Door het Stadsdeel, het natuurproject ´Van IJ tot Gouw´ wordt een speciaal onderhoudsplan voor het gebied gemaakt. Verder wordt de beplanting onder deskundige begeleiding aangelegd.