Wat is duurzaamheid?

Waar je een aantal jaar terug weinig mensen hoorde praten over duurzaamheid, ecologische bewust, sustainability etc., kom je het tegenwoordig overal tegen. Zoekend in de van Dale naar duurzaamheid tref je de volgende definities: 

lang durend

weinig aan slijtage of bederf onderhevig

het milieu weinig belastendduurzame energiebronnen wind, zon, waterkracht enz.duurzaam produceren

De enorme focus op een meer duurzame relatie met onze leefomgeving is logisch, aangezien klimaatrapporten schrikbarende beelden tonen en voorspelen over de leefbaarheid van de aarde. 

Waarom is duurzaamheid op Tuinwijck van belang?

Ingezoomd op de leefbaarheid van Amsterdam, is er een vergelijkbare terechte bezorgdheid. Het aantal inwoners en gebouwen neemt toe, de hoeveelheid groen en openbare ruimte neemt af. De luchtkwaliteit vermindert en de temperatuur stijgt. Diverse factoren die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid van de stad. Volkstuinparken zijn in deze context (in potentie) zeer waardevol. Enerzijds als plek voor nieuwe bouwprojecten zoals zal gebeuren bij tuinpark Nieuw Vredelust en tuinpark ons Lustoord. Anderzijds als plek voor contact met natuur, verkoeling, rust en recreatie. Om de kans te vergroten dat een tuinpark mag blijven bestaan als tuinpark heeft de gemeente Amsterdam eisen gesteld waarop tuinparken getoetst worden. Klik hier om de meest recente nota volkstuinen van de Gemeente Amsterdam in te zien.

Belangrijke punten zijn onder meer een voorloper te zijn in natuurconservatie en het interessant maken van het park voor bezoekers anders dan tuinders. De commissie duurzaamheid houdt zich bezig met zaken op Tuinwijck die hierover gaan. Dit betreft onder andere het organiseren van composteercursussen, recyclen van ‘tuinafval’, betrokkenheid bij de groene paden pilot, bekijken van mogelijkheden van openstelling voor het park voor niet-tuinders. Kortom: leren zorgvuldig (er) om te gaan met de natuur in ons park en het  aantrekkelijk en toegankelijk maken van die natuur voor mensen buiten ons park.

We zouden graag onze commissie versterken met nieuwe duurzaamheids enthousiastelingen. Mocht je interesse hebben, dan kan je een mail sturen naar onderstaand e-mailadres en maken we kennis met je. 

duurzaamtuinwijck@gmail.com

 

Natuurlijk Tuinieren

Natuurlijk tuinieren is zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen met het oog op harmonie tussen de de planten- en dierenwereld. Dit is natuurlijk ook belangrijk voor Tuinwijck en daarom is er een actieve commissie die zich met dit onderwerp bezighoudt.

Bloemen en planten voor bijen

Bijen zijn heel belangrijk voor onze natuur en voor ons voedsel. Zonder bijen geen aardbeien, appels, kersen en peren. Ruim 75% van onze gewassen is afhankelijk van de bestuiving door bijen. De bijdrage van honingbijen aan onze economie bedraagt meer dan een miljard euro. Een aardbei groeit pas goed uit als de bloemen door honingbijen zijn bestoven. Stuifmeel wordt dan van de ene plant naar de andere plant overgebracht (kruisbestuiving). Dit is voor de bij een bijkomstigheid. Zij zijn zelf op zoek naar nectar en stuifmeel op de meeldraden van de bloemen. Nectar wordt door de bij gebruikt als energiebron. Stuifmeel is van belang voor de ontwikkeling van de eitjes van de bij.

We willen natuurlijk graag de bijen helpen. Welke bloemen en planten in het bijzonder geschikt zijn voor bijen staat de lezen in de folder hieronder.

Folder bloemen en planten voor bijen  Bloemen en planten voor bijen