Stormschade?

       stormschade

De stormen van begin 2022 hebben ook op ons tuinpark behoorlijk huisgehouden. Verschillende bomen zijn omgewaaid en er zijn verschillende huisjes beschadigd. 

Als je glasschade of andere stormschade hebt, kun je dit schadeformulier gebruiken. Er wordt op dit formulier gevraagd om een polisnummer en schadenummer, maar dit hoeft niet te worden ingevuld. Het schadeformulier kun je samen met foto’s van de schade en eventuele bonnen mailen naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com, of in de witte brievenbus doen bij de hoofdingang. Het bestuur zal het formulier na ondertekening doorsturen naar de Bond, waarna de schade zal worden afgehandeld. Meer informatie over de schaderegelingen is terug te vinden op de website van de Bond van Tuinders.

Je kunt schadebeperkende maatregelen treffen als dat nodig is. Dit betekent als een omgevallen boom bijvoorbeeld nog meer omgaat en dat zorgt voor meer schade, dan mag u in dat geval de boom verplaatsen of andere schadebeperkende maatregelen treffen zoals kappen of zagen.

Aanvullende informatie over stormschade en verzekering

In de afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan over de dekking van de verzekering van m.n. de kassen.

Nadat de Bond in alle drukte de verzekeraar hierover te pakken heeft gekregen, kunnen we jullie informeren dat de stormschade aan kassen, net zoals aan tuinhuis en schuurtje, gelukkig WEL is gedekt. Schade ontstaan door oorzaken anders dan brand, storm, inbraak of vliegtuigschade, is NIET verzekerd.

Het eigen risico bedraagt € 150 per gebeurtenis met uitzondering voor schade door storm. Hiervoor geldt een eigen risico van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 225 en een maximum van € 450 per gebeurtenis. In praktijk zal in nagenoeg alle gevallen het eigen risico niet hoger zijn dan € 225.

Wanneer je schade hebt aan b.v. zowel tuinhuis als schuurtje of kas dan wordt één keer het eigen risico in rekening gebracht.

Op de jaarnota die alle tuinders onlangs hebben ontvangen is na te lezen wat de verzekerde som is.