Kijkdagen

De 1e zaterdag van de maand in het seizoen van maart tot oktober, tussen 12.00 en 14.00 uur, is er gelegenheid tot het bezichtigen van de te koop staande tuinen/huisjes. De taxatierapporten liggen aldaar ter inzage en de verkoper is aanwezig. Zodra tuinen zijn verkocht worden ze van de website gehaald. Dus tuinen die niet meer op de website staan, zijn verkocht.

Kijkdag: zaterdag 2 september 2023 tussen 12.00-14.00 uur.

Tuin 63

Mededeling van verkoop 2-9-2023
Voortwiske, grootte 444 m2

Kijkdag: zaterdag 2 september 2023 tussen 12.00-14.00 uur

Lees de stukken goed want er is veel werk aan huisje en tuin!
Verkoper ruimt tuinafval/tegels nog op.

 

foto huisje

 Taxatie huis

 Taxatie tuin*

  Elektra

  Subtotaal


Bijkomende kosten:

 Aanleg elektra

 Entreegeld

 Bondscontributie

 Tuincontributie*

 Subtotaal


 TOTAAL  

2.998,00

0,00

1.150,00

4.148,00


 

0,00

140,00

83,70

594,53

818,23


4.966,23

pdf iconTaxatierapport tuinhuis

 

pdf icon

Taxatierapport tuin

 

 

* Tuincontributie is het resterende gedeelte van 2023 exclusief verbruik van water en elektra.

Om in aanmerking te komen voor deze tuin stuurt u voor 17 september 2023 een mail, met uw naam, bondsnummer en inschrijfnummer van Tuinwijck naar: Tuinwijckbestuur@gmail.com.

 

Over de kosten

Entree & Contributie
De entree is een éénmalig bedrag dat door de koper betaald dient te worden aan de vereniging. De contributie is het jaarlijkse totaalbedrag waarin verzekering, grondhuur en andere heffingen verwerkt zijn. De contributie en het waterverbruik worden tijdens de verkoop herberekend naar de maand van verkoop. Het contributiebedrag is exclusief waterverbruik.

Electriciteitsaansluiting
Kopers die een tuin/huis kopen of overnemen, zijn verplicht een elektriciteits-aansluiting ten bedrage van  € 1150,00 te nemen. De eventuele aansluitkosten zijn € 500,00.

Betaling bij overname
Contante betalingen worden uit veiligheidsoverwegingen niet meer geaccepteerd.
Deze geschieden in het vervolg alleen per bankgiro.  

Koopprocedure

Hoe u in aanmerking kan komen voor een tuin/huis staat beschreven in: Koopprocedure.