Kijkdagen

nieuwe te verkopen tuinen komen altijd op de eerste van de nieuwe maand op deze website te staan.

Als er tuinen te koop staan, kunnen ze op de eerste zaterdag van de maand bezichtigd worden tussen 12:00 en 14:00 uur.

Zodra tuinen zijn verkocht, worden ze van de website gehaald. Dus tuinen die niet meer op de website staan, zijn verkocht.

Op Tuinwijck gelden de corona maatregelen ook. Dus op de kijkdagen geldt:

Houdt anderhalve meter afstand

       anderhalvemeter

Maximaal 5 personen op een tuin

Bij drukte wachten op het pad

       maxvijfpersonen

 

 

 

Over de kosten

Entree & Contributie
De entree is een éénmalig bedrag dat door de koper betaald dient te worden aan de vereniging. De contributie is het jaarlijkse totaalbedrag waarin verzekering, grondhuur en andere heffingen verwerkt zijn. De contributie en het waterverbruik worden tijdens de verkoop herberekend naar de maand van verkoop. Het contributiebedrag is exclusief waterverbruik.

Electriciteitsaansluiting
Kopers die een tuin/huis kopen of overnemen, zijn verplicht een elektriciteits-aansluiting ten bedrage van  € 1150,00 te nemen. De eventuele aansluitkosten zijn € 500,00.

Betaling bij overname
Contante betalingen worden uit veiligheidsoverwegingen niet meer geaccepteerd.
Deze geschieden in het vervolg alleen per bankgiro.  

Koopprocedure

Hoe u in aanmerking kan komen voor een tuin/huis staat beschreven in: Koopprocedure.