Kijkdagen

De 1e zaterdag van de maand in het seizoen van maart tot oktober, tussen 12.00 en 14.00 uur, is er gelegenheid tot het bezichtigen van de te koop staande tuinen/huisjes. De taxatierapporten liggen aldaar ter inzage en de verkoper is aanwezig..  Zodra tuinen zijn verkocht, worden ze van de website gehaald. Dus tuinen die niet meer op de website staan, zijn verkocht.

 

Tuin 140

Mededeling van verkoop 6-8-2022

Tuin 140, Muizenbreek, oppervlak: 371 m2

Zaterdag 6 augustus kijkdag, 12:00-14:00 uur

foto huisje

De verkoper is vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig op de kijkdag. Mogelijk is het huisje daardoor van binnen niet te bezichtigen.

 Taxatie huis

 Taxatie tuin

  Elektra

  Subtotaal


 Bijkomende kosten:

 Aanleg elektra

 Entreegeld

 Bondscontributie

 Tuincontributie*

 Watervoorschot

 Voorschot elektriciteit

  Subtotaal


 TOTAAL  

11.441,00

0,00

1.150,00

12.591,00


 

500,00

140,00

83,70

238,06

34,00

50,00

1.045,76


13.636,76

 

 

 

pdf icon

Taxatierapport tuinhuis

 

pdf icon

Taxatierapport tuin

 

* Tuincontributie is het resterende bedrag voor 2022, exclusief verbruik van water en elektra.

Om in aanmerking te komen voor deze tuin kunt u een mail sturen voor 21 augustus 2022, met vermelding van uw naam, bondsnummer en inschrijfnummer van Tuinwijck, naar Tuinwijckbestuur@gmail.com.

Reageren als belangstellende kan tot 21 augustus 2022.

 

Over de kosten

Entree & Contributie
De entree is een éénmalig bedrag dat door de koper betaald dient te worden aan de vereniging. De contributie is het jaarlijkse totaalbedrag waarin verzekering, grondhuur en andere heffingen verwerkt zijn. De contributie en het waterverbruik worden tijdens de verkoop herberekend naar de maand van verkoop. Het contributiebedrag is exclusief waterverbruik.

Electriciteitsaansluiting
Kopers die een tuin/huis kopen of overnemen, zijn verplicht een elektriciteits-aansluiting ten bedrage van  € 1150,00 te nemen. De eventuele aansluitkosten zijn € 500,00.

Betaling bij overname
Contante betalingen worden uit veiligheidsoverwegingen niet meer geaccepteerd.
Deze geschieden in het vervolg alleen per bankgiro.  

Koopprocedure

Hoe u in aanmerking kan komen voor een tuin/huis staat beschreven in: Koopprocedure.