kapvergunning?

Waarschijnlijk is het voor de meesten van ons een herhaling, maar voor het kappen van een boom met een stam diameter van meer dan 10 centimeter (of een omtrek van meer dan 30 centimeter) is een kapvergunning van de gemeente nodig.Gelukkig hoef je die niet zelf bij de gemeente aan te vragen. Dit loopt altijd via het bestuur. We kunnen zo meer vergunningen tegelijk aanvragen tegen een lager tarief.

LET OP: de boete voor het illegaal kappen van een boom bedraagt € 500,- te betalen aan de Bond van Tuinders . De boete die de gemeente rekent ligt hier ruim boven en kan bij bijzondere bomen oplopen tot € 21.500,-

HERPLANTEN: voor iedere gekapte boom geldt een herplantingsplicht. Dit hoeft overigens niet op dezelfde plek te gebeuren.

Illegaal kappen van bomen

LET OP: de boete voor het illegaal kappen van een boom bedraagt € 500,- te betalen aan de Bond van Tuinders . De boete die de gemeente rekent, ligt hier ruim boven en kan bij bijzondere bomen oplopen tot € 21.500,-