vriend worden?

Oud tuinders willen vaak hun band met Tuinwijck behouden. Daarvoor hebben wij de mogelijkheid om "vriend van Tuinwijck" te worden. Oud tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden die zich verbonden voelen aan Tuinwijck, kunnen via De Gazet en de nieuwsbrief betrokken blijven bij Tuinwijck en bij de activiteiten op Tuinwijck.. Voor deze vorm van betrokkenheid vragen we een bijdrage van € 10,00 per jaar. De 'vrienden van Tuinwijck’ hoeven dan niet lid te zijn of blijven van de Bond van Volkstuinders.