Reglementen

Een volkstuinpark kent heel veel regels. Veel van die regels zijn nodig omdat de grond gewild is door mensen die er willen wonen, ontwikkelen of bouwen. Maar een volkstuin is bedoeld om te tuinieren. Daarom wordt dit door regels beschermd.

Tuinreglement Bond van Volkstuinders

 

Denk voordat je iets gaat bouwen op je tuin altijd aan de bouwvoorschriften. Ze zijn hier te bekijken.

Bouwreglement

 

Tuinparken hebben naast het bondsreglement vaak een eigen toevoeging. Hieronder is Tuinwijks aanvulling te zien.

       pdf-icon
Supplement afdeling TuinwijckHuish. Regl. TUINWIJCK 2014 Gewijzigd (A5)

Bouwvoorschriften boomhutten

Als u een boomhut wilt maken of wil laten aanleggen in uw tuin, dient u aan de bouwvoorschriften te voldoen. 

A. Algemeen
1. De vergunning wordt verleend op tijdelijke basis, met een maximum van 5 jaar na afgifte van vergunning. Daarna dient de vergunning opnieuw aangevraagd te worden, of het bouwsel verwijderd. 2. Het bouwsel dient als speelwerktuig voor kinderen. Het is niet bestemd voor bewoning of om in te overnachten, noch voor opslag. 3. Hoewel het nadrukkelijk een speel- en klimwerktuig is, dient het bouwsel te voldoen aan de minimale vereisten van bouwveiligheid en stevigheid. Verankering en dimensionering dienen afdoende geborgd te zijn, zodat het geheel of delen ervan niet kunnen afbreken, vallen of doorzakken. Ook de ondergrond dient op veiligheid bekeken te worden. Dit punt is de verantwoordelijkheid van de tuinder c.q. aanvrager van de vergunning. 4. De Bouwcommissie komt het bouwsel inspecteren zodra het gereed is. Eventuele aanwijzingen van de Bouwcommissie dienen te worden opgevolgd. 5. Bij verkoop van de tuin, dient de hut te worden verwijderd tenzij de koper instemt met overname van de hut voor de resterende geldigheidstermijn. 6. Een boomhut krijgt geen waarde toegekend voor de taxatie. 7. De kinderen voor wie de boomhut bestemd is dienen zo veel mogelijk betrokken te worden bij ontwerp en uitvoering ervan. 8. De Bouwcommissie kan deze eisen, indien nodig geacht, te allen tijd aanvullen of wijzigen.

B. Specifiek
1. De maximum bruto oppervlakte (verticale projectie) van de samenstellende delen, inclusief dak (-overstek), trappen en balkonnetjes of bordessen mag niet meer bedragen dan 3 m2. 2. De te gebruiken materialen zijn natuurlijk, zoals hout. 3. De hut wordt primair opgehangen aan of gestut door op de betreffende tuin aanwezige bomen. 4. De afstand tot de perceelgrens en overige bouwsels is – net als bij schuren (paragraaf 7.7. van de Bouwvoorschriften) - minimaal 0,5 m. 5. Het hoogste punt van de hut is niet hoger dan de maximaal toegestane hoogte van een huisje, te weten 3,25 m. (paragraaf 4.7 van de Bouwvoorschriften).

 

 

In het document hieronder vindt u het alles wat meer puntgewijs.

Bouwvoorschriften boomhut