de groene paden enquete

Hierbij de uitslag van de enquete over de groene paden op Tuinwijck en de opmerkingen die hierover binnenkwamen

uitslag enquete

opmerkingen over de enquete.

tuinbeurten

Tuinders voeren 10 maal per jaar 2 uur algemeen onderhoud uit. De tuinders zijn daartoe in drie groepen verdeeld, die elk een zaterdagochtend afwisselen. Bahalve nuttig is het is een leuke manier om de medetuinders te ontmoeten.

Voor tuinders die langer dan 1 jaar op het complex verblijven is er de mogelijkheid om een in onderhoud uitgegeven stukje te verzorgen. Dit kan een oplossing zijn als de zaterdag-ochtend slecht uitkomt. Voor een overzichtskaartje klik hier.

Een derde mogelijkheid is deelnemen als vrijwilliger in een commissie. Dit neemt vaak wat meer tijd in beslag, maar je bent bezig met dingen die jou aanspreken en je leert een groep tuinders goed kennen.

Schouwmap

De verkorte versie van de schouwmap is nu te downloaden:  pdf-icon

Als follow up op de aanbevelingen uit de schouwmap van de bond is het kerkelanderpad door Elvira en Nettie van nieuwe beplanting voorzien.

Tuinafval

Zoals je misschien hebt gezien is het opslagterrein naast de parkeerplaats weer helemaal opgeruimd. De hakselploeg heeft een deel van het terrein opnieuw ingedeeld: er is een ruimte voor de grote en de kleine takken en een kuil voor het tuinafval. Elke zaterdag brengen de mensen van de tuinbeurten gekapte boomstammen, gesnoeide takken en tuinafval naar de plek. En dan is er ook nog de wekelijkse aanvoer van de takken van de takkenkarren. De kleine takken (tot 4 cm) worden zo veel mogelijk door onze eigen hakselaar tot houtsnippers verwerkt en voor de takken tot 15 cm wordt regelmatig een hakselaar gehuurd.

Het probleem waar de hakselgroep tegenaan loopt is dat de takken en tuinafval door elkaar zit. Het tuinafval kan namelijk niet door de hakselaar en het is heel veel en zwaar werk om dat weer uit elkaar te halen. 

Zoals je weet, is het de bedoeling dat je je eigen tuinafval zelf composteert of afvoert. Wij snappen ook wel dat je bij (groot) onderhoud veel takken en tuinafval hebt en dat je dat zo snel mogelijk weg wilt hebben. Om die reden hebben we de volgende oplossing bedacht. Als je een takkenkar huurt, kan je er nu ook maximaal drie groene tuinafval zakken bij krijgen zodat tuinafval en de takken gescheiden worden aangeleverd..

Als je een takkenkar huurt graag aandacht voor het volgende:

De Takkenkar

- grote zijtakken afzagen.

- wortels met een aardkluit afzagen.

- geen bamboe, ijzerdraad, plastic of bouwafval.

- takken in eenzelfde richting op de kar leggen.

- laad de kar zo op dat er tijdens het rijden niets kan  afvallen.

- de takkenkar is voor takken, dus geen tuinafval.

  Heb je toch tuinafval? Doe het in de groene tuinafvalzak!

  Je mag per gehuurde takkenkar 3 tuinafvalzakken    

  gebruiken. Deze moeten op de kar staan.

  Tip: zet eerst de zakken op de kar en daarna de takken.