de kantine

De kantine is er voor alle tuinders. De openingstijden zijn nogal met de diverse activiteiten verbonden. Zie hiervoor de activiteiten in de agenda.

Het is één van de grootste kantines van de tuinparken van Amsterdam. Daarom vinden er regelmatig verenigingsactiviteiten plaats. (Alle parken in en om Amsterdam zijn één vereniging).

Ontspannings- & Kantinecommissie

Nu de meeste Corona maatregelen zijn opgeheven is ook de kantine weer (gedeeltelijk) open.Om het voor de kantine vrijwilligers behapbaaren overzichtelijk te houden, zijn voorlopig alle activiteiten op één avond en wel de zaterdagavond. Na dit seizoen gaan we bekijken of het bevalt. De kantine is op zaterdagen open van 17.00 – 24.00 uur. Dat betekent dat:

  • Je vanaf 17.00 uur gezellig kunt borrelen op ons mooie terras of binnen.
  • Onze bekende en heerlijke maaltijden van de woensdag ook naar de zaterdag zijn verplaatst. Vanaf zaterdag 10 juli tot en met zaterdag 14augustus ben je van harte welkom om vanaf 17.00 uur lekker en gezellig te smikkelen en te smullen.
  • Als er bijzondere activiteiten zijn, bijvoorbeeld sport kijken op een groot tv-scherm of een bingo avond, staat dat op het mededelingenbord bord bij de kantine, in de nieuwsbrief en/of op de website.
  • Het klaverjassen is nu dus ook op de zaterdag. Vanaf 20.00 uur wordt er ontspannen en gezellig geklaverjast.

Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom. Er zijn nog tafels vrij. Je kunt je opgeven op de avond zelf of bij Ciska Wals tuinhuis 215

Ook de kantine club zoekt vrijwilligers voor het draaien van bardiensten. Je kunt je opgeven bij Ysbrand (huisje 215) of per mail ywals@upcmail.nl

 

- Kamperen voor de kinderen. Om op de hoogte te blijven van de kinderactiviteiten, kunt u toegevoegd worden aan de kids app-groep. Stuur een bericht naar Marcella om toegevoegd te worden op 06-51967520