algemene ledenvergadering 2020

Door de corona perikelen kon onze ALV dit jaar niet lijfelijk plaatsvinden. In plaats daarvan is alles schriftelijk gebeurd. Via de nieuwsbrief en deze website zijn onze leden geïnformeerd over de besluiten die moesten worden genomen. Daarna waren zij aan de beurt. Wat vonden zij van de voorgenomen besluiten? De leden konden hun op- en aanmerkingen en suggesties voor verbetering door geven. Na deze raadplegingsronde volgde dan nog de besluitvormingsronde. De leden ontvingen een overzicht van alle ingestuurde vragen en opmerkingen met de antwoorden van het bestuur. Daarna konden zij er via een stembriefje over stemmen.

Onze leden kunnen in de bibliotheek (klik hier) alle stukken vinden.

Het bestuur en spreekuur

Het bestuur van ons tuinpark is tijdens de Algemene Leden Vergadering van december 2020 aangetreden.

Samenstelling bestuur

  • Astrid Kuiper, voorzitter (tuinnr.175)
  • Irene Bijl, penningmeester (tuinnr. 52 )
  • Ingrid Goldsman 2e secretaris (tuinnr   )
  • Karel Schram, bestuurslid kas en verfraaiing (tuinnr. 7)
  • Floyd Fransman bestuurslid technische zaken (tuinnr. 178)
  • Yvette Korzelius bestuurslid ARBO
  • Sonja Brilman, (tuinnr. 217)
  • Peter van der Wel  bestuurslid communicatie (tuinnr 143)

 

Zittingen spreekuur

Het bestuur heeft in het seizoen elke 1e en 3e zaterdagochtend van 11.30 - 12:30 uur zitting behalve in de maanden december, januari en februari. Tuinders en geïnteresseerden kunnen van tevoren een bericht sturen naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com of u kunt een briefje in de brievenbus doen met uw vraag en details zodat we ons eerst kunnen informeren bij verscheidene commissieleden. Je kunt je dan ook inschrijven als kandidaattuinder. Dit alles gebeurt in de bestuurskamer, die gevestigd is in de kantine van ons park.

Bestuursverkiezingen

De voorzitter wordt in functie gekozen op de algemene ledenvergadering. De overige functies worden onderling verdeeld. Men wordt gekozen voor twee jaar. Minstens éénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op Tuinwijck is het gebruikelijk om een algemene ledenvergadering in april te houden. In december wordt een najaarsvergadering gehouden waarin de begroting wordt gepresenteerd.

Save

Save

Save

Save