algemene ledenvergadering 2020

Door de corona perikelen mag dit jaar onze ALV niet lijfelijk plaatsvinden. In plaats daarvan zal alles schriftelijk moeten gebeuren. In de bibliotheek vindt u HIER alle stukken voor deze ALV.  De procedure ziet er in grote lijnen zo uit:

Op de website kunt u hier alle stukken vinden. De voorlopige agenda, een voorlopige besluitienlijst, het verslag van vorig jaar etc. Nu bent u aan de beurt. Wat vindt u van de voorgenomen besluiten? Heeft u suggesties om zaken anders, beter te doen? Na deze raadplegingsronde volgt dan de besluitvormingsronde. U krijgt de eventueel bijgestelde voorstellen nogmaals toegezonden en kunt er dan met een stembriefje over stemmen.

De planning voor dit alles ziet er zo uit.

 • vanaf 14 november staan alle stukken op de website ter inzage
 • 28 november (24.00 uur) sluiting inleveringstermijn vragen en opmerkingen van de leden.
 • daarna vergadert het bestuur en nemen alle vragen en opmerkingen mee.
 • In week 49 (30 nov – 6 december) krijgt u hier verslag van en ook de definitieve besluitenlijst en stembriefjes.
 • Deze kunt u dan inleveren tot 12 december 24.00 uur.
 • In week 51 vindt controle plaats van de vragen en stembriefjes door de kascommissie.
 • Daarna doen we zo snel mogelijk verslag van de genomen besluiten.

.

Het bestuur en spreekuur

Het bestuur van ons tuinpark is tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 juli 2018 aangetreden.

    naamloos-3575-bewerkt
V.l.n.r.:  Karel (7, Kas en Verfraaiing), Astrid (175, Voorzitter), Floyd (178, Technische zaken), Ans (afgetreden, Henri (200, Communicatie), Yvette( Arbo) Marcella (198, Jeugdcommissie) Irene (52, aspirant penningmeester), Sonja (217, Tweede secretaris)

 

Samenstelling bestuur

 • Astrid Kuiper, voorzitter (tuinnr.175
 • Irene Bijl, penningmeester (tuinnr. 52 )
 • Sonja Brilman, eerste secretaris (tuinnr. 217)
 • Karel Schram, bestuurslid kas en verfraaiing (tuinnr. 7)
 • Floyd Fransman bestuurslid technische zaken (tuinnr. 178)
 • Yvette Korzelius bestuurslid ARBO

 

Zittingen spreekuur

Het bestuur heeft in het seizoen elke 1e en 3e zaterdagochtend van 11.30 - 12:30 uur zitting behalve in de maanden december, januari en februari. Tuinders en geïnteresseerden kunnen van tevoren een bericht sturen naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com of u kunt een briefje in de brievenbus doen met uw vraag en details zodat we ons eerst kunnen informeren bij verscheidene commissieleden. Je kunt je dan ook inschrijven als kandidaattuinder. Dit alles gebeurt in de bestuurskamer, die gevestigd is in de kantine van ons park.

Bestuursverkiezingen

De voorzitter wordt in functie gekozen op de algemene ledenvergadering. De overige functies worden onderling verdeeld. Men wordt gekozen voor twee jaar. Minstens éénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op Tuinwijck is het gebruikelijk om een algemene ledenvergadering in april te houden. In december wordt een najaarsvergadering gehouden waarin de begroting wordt gepresenteerd.

Save

Save

Save

Save