herrinnering nieuw mailadres bestuur

Per 1 januari is het bestuur van onze vereniging te bereiken via het mailadres info@tuinparktuinwijck.nl . Het oude mailadres wordt niet meer gelezen. 

Het bestuur en spreekuur

Het bestuur van ons tuinpark bestaat momenteel uit de volgende personen.

Samenstelling bestuur

  • Astrid Kuiper, voorzitter (tuinnr.175)
  • Irene Bijl, penningmeester (tuinnr. 52 )
  • Rodmer De Lange (2e secretaris (tuinnr 143   )
  • Karel Schram, bestuurslid kas en verfraaiing (tuinnr. 7)
  • Floyd Fransman bestuurslid technische zaken (tuinnr. 178)
  • Yvette Korzelius bestuurslid ARBO
  • Ron Veerrman bestuurslid vrijwilligers (tuin167)
  • Sonja Brilman, bestuurslid algemene taken, gastenhuisje en jeugd (tuinnr. 217)
  • Peter van der Wel  bestuurslid (nieuwsbrief en website)

 

Zittingen spreekuur

Het bestuur heeft in het seizoen elke 1e en 3e zaterdagochtend van 11.30 - 12:30 uur zitting behalve in de maanden december, januari en februari. Tuinders en geïnteresseerden kunnen van tevoren een bericht sturen naar <info@tuinparktuinwijck.nl> of u kunt een briefje in de brievenbus doen met uw vraag en details zodat we ons eerst kunnen informeren bij verscheidene commissieleden. Je kunt je dan ook inschrijven als kandidaattuinder. Dit alles gebeurt in de bestuurskamer, die gevestigd is in de kantine van ons park.

Bestuursverkiezingen

De voorzitter wordt in functie gekozen op de algemene ledenvergadering. De overige functies worden onderling verdeeld. Men wordt gekozen voor drie jaar. Minstens éénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op Tuinwijck is het gebruikelijk om een algemene ledenvergadering in april te houden. In december wordt een najaarsvergadering gehouden waarin de begroting wordt gepresenteerd.

Save

Save

Save

Save