Het baggerschema 2024

Het water rondom ons tuinpark staat de laatste jaren erg hoog. We hebben op ons park dan ook steeds vaker last van wateroverlast. Ook daarom is het belangrijk om regelmatig het water op en om ons tuinpark uit te baggeren. Hier is het baggerschema 2024. Klik hier voor het schema

Baggeren voor beginners

Voor de ervaren tuinder behoeft dit jaarlijks terugkerend ritueel geen verdere toelichting, maar als je voor het eerst gaat baggeren vraag je je misschien af hoe het in zijn werk gaat. Om te voorkomen dat je maar wat aanmoddert, hierbij antwoorden op de meestgestelde baggervragen. 

 

  • Waarom moeten we baggeren? 

Door vallende bladeren, takken en ander vuil slibben de sloten op en rondom Tuinwijck langzaam dicht. Dit is funest voor de waterkwaliteit. Als er een gebrek is aan zuurstof in het water kunnen planten en dieren er nauwelijks in overleven. Ook kan een dichtgeslibde sloot stankoverlast geven. Door eens per jaar te baggeren stroomt er weer genoeg vers water door de sloten. Een mooie bijkomstigheid: je voorkomt het langzaam wegzinken van de oever van je tuin door die jaarlijks met bagger op te hogen.

  • Welke baggerbeugel zal ik nemen?

Er zijn in de winkel twee verschillende soorten beugels te leen (tegen een borg van 20 euro). De één is een stok met daaraan een emmer met gaten. De andere bestaat uit een stok met een ring en een net. Het voordeel van de beugel met de emmer is dat die per keer meer bagger uit de sloot trekt; het nadeel is dat het fysiek veel zwaarder werken is dan met het netje. Even uitproberen dus welke voor jou het beste werkt. 

  • Hoe ga ik te werk?

Het is raadzaam eerst met een hark de takken uit de sloot te vissen. Vervolgens begin je vanuit het midden van de sloot. Neem een flinke schep met de baggerbeugel en trek hem richting de kant met de bagger en het water erin. Pas aan de kant trek je de emmer/het net uit de sloot en laat je hem boven het water uitlekken (steunend op de beschoeiing). Als er alleen nog maar bagger is overgebleven schep je dat op de kant - de bagger kan daar blijven liggen. Werk vanuit het midden naar de kant toe. In het midden moet de sloot minimaal 60 centimeter diep zijn, langs de kant 40 centimeter. Bij duikers en bruggen dient de diepte ook 60 centimeter te zijn.

  • Wat als ik zelf niet kan of wil baggeren?

Alle tuinders zijn verantwoordelijk voor het baggeren van ‘hun’ stukje sloot. Als je het niet zelf kunt of wil doen, zijn er een aantal medetuinders die zich laten inhuren om het klusje voor je uit te voeren. Vraag daarvoor even rond bij andere tuinders.

  • Waarom baggeren we in de herfst?

Vlak voor de winter komt het onderwaterleven tot rust. Door dit klusje uit te voeren in het najaar wordt het dierenleven zo min mogelijk verstoord.

  • Waarom verloopt het baggeren volgens een schema?

Dat heeft twee redenen. De eerste is dat het niet zo zinvol is om maar een klein gedeelte van een sloot te baggeren terwijl de rest vol ligt met slib. Binnen de kortste keren heeft het slib zich dan weer over de hele sloot verspreid. Daarom is het het handigst als buren op de tuin rond hetzelfde moment baggeren.

De tweede reden is dat er maar een beperkt aantal baggerbeugels te leen is in het winkeltje, waardoor niet iedereen tegelijk aan de slag kan. Het baggerschema voor dit jaar is in te zien via deze link.

  • Het baggeren gebeurde eerder om de twee jaar, waarom moet het nu jaarlijks?

Helaas is het baggeren de afgelopen jaren niet goed genoeg gebeurd, waardoor de sloten op en rondom ons park verregaand zijn dichtgeslibd. Om dit te herstellen is besloten dat we met zijn allen weer jaarlijks baggeren.

  • Mijn tuin ligt aan de buitenzijde van Tuinwijck, daar wordt door de gemeente toch gebaggerd?

Het baggeren is een contractuele verplichting die via de Bond van Volkstuinders is  afgesproken met de overheid. Als goed huurder moeten wij daarom onze baggerplicht nakomen, om problemen met de instanties te voorkomen. Dit betekent dat álle tuinders, ook die aan de buitenzijden, dienen te baggeren in de aangegeven periode op het schema. De gemeente baggert eens in de zoveel jaar de buitensloten, maar dit is in het verleden onvoldoende gebleken voor een goede waterdoorvoer.

  • Wat als ik niet bagger?

Als op de controledatum blijkt dat jouw stuk sloot niet is gebaggerd, kun je een aanwijzing van het bestuur verwachten om de klus alsnog te klaren. Doe je dit vervolgens niet, dan volgt een boete.

een schone sloot

bekijk deze prachtige poster over een schone sloot: (KLIK HIER)