Uitslag enquête groene paden

Na de 3-jarige groene paden pilot die de Commissie Duurzaamheid uitvoerde in opdracht van het bestuur, werd er een enquete gehouden onder de tuinders over de groene paden. Voor het inzien van de uitslag van deze enquete, weergegeven in histogrammen, kunt u hier klikken. De reacties op vragen en opmerkingen die tuinders formuleerden in de enquete kunt u hier vinden. 

In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de groene paden pilot, een 3-jarige ‘testfase’ om te onderzoeken hoe realiseerbaar het is om op daarvoor geschikte geachte laantjes gras te laten groeien. Na te hebben geïnventariseerd bij omliggende volkstuinparken,waar reeds jaren groene paden liggen, hoe daar de tevredenheid is met de vergroening, de risico’s zijn en het onderhoud verloopt zijn we op ons park tuinders gaan benaderen en instrueren. De voornaamste redenen om te vergroenen zijn: verbeteren van het (bodem)leven op het park, verhogen van water absorptiecapaciteit, tegengaan van bodemerosie. Tevens is dit in lijn met het prestatieveld een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer zoals genoemd in het gemeentelijke beleid gericht op het voortbestaan van volkstuinparken in Amsterdam (voor meer informatie, Google: nota volkstuinen amsterdam).

Na een jaar groene pilot maken we de balans op. Zoals ook op het mededelingenbord naast de ingang van de kas te zien is, zijn er steeds meer tuinders die een voorkeur geven aan groene paden. Bij controles van het onderhoud van de paden valt op dat het grootste deel van de groene stukken pad goed wordt onderhouden. De tuinders weten elkaar te vinden om afspraken te maken over onderhoud en spreken elkaar aan als onderhoud achterstallig is. Samen blijken we goed in staat te zijn om Tuinwijck duurzamer te maken.

In deze warme zomer maanden en ook in de herfst blijft het gras goed groeien, evenals onkruiden. Zorg ervoor dat u tijdig blijft maaien en onkruid verwijdert. Dit scheelt zwaarder werk, frustraties van buren en bezoekers. In het bijzonder onkruid dat snel in het zaad schiet dient snel verwijderd te worden (paardenbloem, kleefkruid) en zich makkelijk via de wortels verspreid (zevenblad, winde).

Wilt u zich ook aanmelden met uw laantje om een groen pad te worden? Of heeft u vragen over de pilot? Neem dan contact op met de commissie duurzaamheid door te mailen naar duurzaamtuinwijck@gmail.com
Een goed onderhouden groen pad.

Tip: voor de voeding van het bodemleven onder het gras kan je het beste het gemaaide gras laten liggen. Het gevoede bodemleven zorgt vervolgens weer voor een verbeterde groei van het gras.

artikel groene paden gazet sept 2019