aanvraag en regels winterbewoning

Zoals bekend mogen er elke winter enkele tuinen bewoond blijven. Daarvoor is een vergunning nodig en dit is aan strikte voorwaarden gebonden. Er is een speciaal formulier om winterbewoning aan te vragen met  aangepaste regels daaromtrent om illegale bewoning en inbraak te voorkomen.

Als je in aanmerking wilt komen dien je voor 10 september dit formulier in te leveren bij het bestuur.. Als er meer aanvragen binnenkomen dan het maximaal aantal toegestane vergunningen, beslist het bestuur over toewijzing. 

Je kunt het formulier hier downloaden

Lees vooral ook de voorwaarden winterbewoning goed door!  Bijvoorbeeld max twee jaar achter elkaar, uw moet mobiel zijn, in het bezit zijn van een mobiele telefoon etc daarnaast worden er werkzaamheden van u verwacht zoals surveilleren op het park, waterleidingen controleren etcetera.

De procedure vind je hier: winterbewoning voorwaarden 2021-2022