Koopprocedure

Kandidaat Koper Volkstuin

Wilt u in aanmerking komen voor een tuinhuisje dan kunt u reageren binnen 14 dagen na aankondiging op website en/of mededelingenborden op ons park. 
Reageren kan op de volgende twee manieren:

1.

Reactie per post opsturen naar:
tuinpark Tuinwijck
t.a.v. mw. A. Posch, secretaris
Liergouw 55
1026 BW Amsterdam

2. Reactie schriftelijk deponeren in de brievenbus bij de hoofdingang.
Of per e-mail: Tuinwijckamsterdam@gmail.com

 
Let op!
Om in aanmerking te komen als kandidaat koper, moet u zijn ingeschreven bij Tuinwijck. Hoe u zich kunt inschrijven, staat beschreven in: Inschrijven bij Tuinwijck.

Kijkdagen
De 1e zaterdag van de maand, tussen 12.00 en 14.00 uur, is er gelegenheid tot het bezichtigen van de te koop staande tuinen/huisjes. De taxatierapporten liggen aldaar ter inzage en de verkoper is aanwezig.