Tuinwijck; Nederlands oudste tuinpark. Dit jaar 115 jaar jong! En dat vieren we!

Nieuws

Tuinwijck 115 jaar.

       tuinwijck1912sepia

Tuinwijck is opgericht in 1909. Hierboven zie je een foto van de officiele opening door dr. J. Hamel, waarschijnlijk in 1910. Dit jaar vieren we dus al weer ons 115 jarig bestaan. Dat willen we dit jaar groots vieren! Er staat in ieder geval een groot evenement gepland op 31 augustus.

Iedereen die wil meehelpen bij de organisatie van de feestelijkheden of ideeën heeft voor ons jubileum kan zich melden bij onze penningmeester Irene.

       logo115jaartuinwijck 

Algemene Leden Vergadering

op 1 juni a.s. hebben we weer onze voorjaars Algemene Leden Vergadering (ALV). HIER vind je de Agenda en andere vergaderstukken. Let OP: we beginnen deze vergadering om 15.00 uur en dus niet om 13.00 uur zoals andere jaren.

Belangrijk agendapunt zal dan zijn het benoemen van nieuwe bestuursleden. Lees elders op deze pagina meer over deze bestuursfuncties.

 

Zes nieuwe bestuursleden nodig

De komende ALV zullen zes nieuwe bestuursleden moeten worden benoemd.  Eerder trad al onze 1e secretaris Juliska af en per 20 april is ook onze voorzitter Astrid afgetreden. Per 1 juni treden ook Ingrid en Yvette om persoonlijke reden af. Daarnaast lopen op 1 juni de bestuurstermijnen van onze penningmeester en ons hoofd Technische Dienst af. We zoeken dus zes nieuwe bestuursleden.

Binnen een levendige gemeenschap als Tuinwijck moeten die toch te vinden zijn!

Meer informatie over de inhoud van het bestuurswerk en de daarvoor benodigde tijd kun je opvragen bij één van de zittende bestuursleden. Zij zullen je graag meer vertellen over het leuke, leerzame en nuttige bestuurswerk.

 

hekken open!

Dienstmededeling! Tijdens het tuinseizoen horen de achterhekken en het hek naar Kweeklust overdag open te blijven! Deze dus niet op slot doen!

 

6 juni - Ook stemmen (referendum) over gemeente groenplan

Wij als Amsterdamse volkstuinparken maken onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur en hebben er belang bij dat deze gebieden zo goed mogelijk beschermd gaan worden. Team referendum vindt deze bescherming onvoldoende en streeft er naar om deze bescherming sterker te maken door aan te sturen op een groenverordening.

Voor meer informatie kun je het artikel van AT5 lezen of meer lezen op website rghs.nl. Half mei valt ook een speciale referendumkrant op de mat. Het team referendum zal ons informeren, via social media, filmpjes en een aantal informatieavonden. Ook de bond van volkstuinders heeft een artikel gewijd aan het referendum in de laatste editie van de Vroegop.

Bijeenkomsten
28 mei: IJburg - Voorlichting/debat IJburg flexbib IJburg Flyer
30 mei: Zuid Oost - Debat voorlichting (locatie Linnaeus Driemond)
 
https://www.at5.nl/artikelen/226438/waar-gaat-referendum-amsterdam-groenplannen-over

 

ALV Bond van VolksTuinders

Even ter herinnering: op 8 juni a.s. vindt er weer een ALV plaats van onze overkoepelende Bond van VolksTuinders. Naast vertegenwoordigers van ons eigen bestuur, wordt er ook een vertegnwoordiger van onze tuinders verwacht. Lees meer op de website van de bondvanvolkstuinders  (klik hier)

 

Tuinschouw

De verfraaiingscommissie gaat vanaf eind mei van start met de jaarlijkse tuinschouw, om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Hoe zat het ook alweer, met onkruid wieden, gasslangen en overhangende takken? Lees hier in detail na waar tijdens de tuinschouw op wordt gelet.

lees meer

de nachtvlinder karavaan

       nachtvlinder

Wij zijn weer op zoek naar mensen die op een superleuke & spannende ontdekkingsreis willen gaan naar nachtvlinders in eigen tuin, balkon of volkstuin in Noord. 

Er zijn 2300 soorten Nachtvlinders in NL. Maar het gaat niet goed met deze prachtige bestuivers.   

Help de nachtvlinders van Noord in kaart te brengen en leer hoe jij deze mooie dieren kan helpen in eigen tuin/balkon of volkstuin! 

Deelname is gratis! 

Lees meer & hoe je je opgeeft in de flyer! hierboven!

 

Open TuinKunstdag 2024

Op 23 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Open TuinKunstdag plaats, dit jaar tezamen met de opening van het gastenhuisje. Net als vorig jaar worden tientallen tuinen op Tuinwijck opengesteld voor bezoek. Er zijn open moestuinen, siertuinen of tuinen met kunst of waar muziek ten gehore wordt gebracht. Daarnaast zijn er diverse activiteiten in of bij de kantine.

Wil je dit jaar ook deelnemen, neem dan contact op met Kees, tuin 171 of via e-mail kkeijser@gmail.com.