Volkstuinpark Tuinwijck

Nieuws

15 OKTOBER FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET TUINSEIZOEN OP TUINWIJCK”

De afsluiting van het tuinseizoen op volkstuinpark Tuinwijck is traditiegetrouw met de laatste tuinbeurt. ALLE TUINDERS zijn dan vanaf 12 uur uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch. Deze is dit jaar extra feestelijk, omdat we voor onze inzet op het gebied van natuurlijk tuinieren. een vierde stip hebben behaald en een internationale oorkonde voor het natuurlijk tuinieren uitgereikt krijgen. Deze laatste is deze zomer aan ons toegekend in Stockholm.

Vanaf 12 uur is er een gezamenlijke lunch, die verzorgd wordt door de verfraaiing. Daarbij worden het certificaat en de internationale oorkonde uitgereikt door de AVVN, de Landelijke vereniging van volkstuinparken.

Aansluitend is er een jamsessie in de kantine (zie elders op deze pagina)

 

het is weer.... baggertijd!!

Net als vorige jaar moeten alle (!) sloten weer worden gebaggerd.  Hieronder vind je het baggerschema voor dit jaar.

KLIK HIER voor het baggerschema 2022

 

we zijn weer een stap verder: gastenhuisje is besteld

       gastenhuisje

Het gastenhuisje is besteld bij houthandel Prins in Purmerend. De verwachte levertijd is 10 weken. Dit betekent dat we na het aanbrengen van de fundering, ergens in december het casco huisje zullen neerzetten. De bouwgroep gaat het zelf in elkaar zetten. De verwachting is dat hier 1 a 2 weken voor nodig zijn. Daarna kan de binnenkant worden afgetimmerd.

 

swingende jamsessie op Tuinwijck

Muzikale tuinders, volwassenen en kinderen van de noordse volkstuinparken zijn welkom om op 15 oktober van 14 tot 17 uur mee te jammen op tuinpark Tuinwijck. Wij sluiten hiermee het tuinseizoen af.

Er is een jamband die je zal begeleiden en er is de mogelijkheid om  twee keer te oefenen, op 3 en 12 oktober, Van 20 tot 22 uur in de kantine van tuinpark Tuinwijck, Liergouw 55. 

Je moet je van tevoren opgeven, bij Rita   0644300455 of Floyd 0634770714

DOWNLOAD HIER de flyer met alle info

OOK KINDEREN ZIJN VAN HARTE WELKOM OM MET DE JAMSESSIE MEE TE DOEN.

Er is een lijst met nummers waaruit je kan kiezen. Of je geeft een verzoeknummer door, wel op tijd, de jamband moet nog kunnen oefenen.

 

informatie van het waterschap

Vanaf maandag 17 oktober controleert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met zo’n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren, overhangende takken en afval. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober.
 
Wie moet er iets doen?
 
Eigenaren van een perceel grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig, en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Op hhnk.nl/legger-wateren vindt u de informatie over de sloten grenzend aan uw perceel.
 
Wanneer is een sloot schoon?
 
Een sloot is schoon als 90% van de slootbreedte vrij is van begroeiing, voor duikers en bruggen alle begroeiing is verwijderd, de sloot vrij is van afval en er geen takken en bomen over de sloot hangen. Daarnaast is het van belang dat uitgezakte oevers worden hersteld zodat het slootprofiel beschikbaar blijft voor de aan- en afvoer van water. Vooral duikers, buizen die sloten met elkaar verbinden, zijn essentieel in de doorstroming van het water. Begroeiing voor de duiker houdt dit tegen. Belanghebbende eigenaren moeten ook de begroeiing voor de duikers weghalen.
 
Hoe je een sloot schoonmaakt van waterplanten legt het Hoogheemraadschap we uit in een filmpje op zijn site.
 
Ecologie
 
Naast ruimte in de sloot voor een goede aan- en afvoer van water zijn ook waterkwaliteit, ecologie en een stabiele oever van belang. Aan beide oevers van een sloot mag 5% van de slootbreedte aan begroeiing blijven staan. Zo mag er bijvoorbeeld bij een sloot van 4 meter breed, 20 cm begroeiing blijven staan per oever. Waterplanten dragen bij aan een gezonde waterkwaliteit. Daarnaast geven de planten beschutting tijdens de maaiwerkzaamheden aan vissen en andere waterdieren. Door dit randje te laten staan wordt ook oeverafslag voorkomen en vindt er minder uitspoeling plaats van voedingstoffen in het water.
 
Meer informatie
 
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw.
 

Bodemdierendagen 2022 - Maak kennis met de onderburen!

 

Waterstand doorgeven

15 september was de deadline voor het opgeven van de stand van je watermeter.

Als je dit nog niet hebt gedaan, doe het nu. Anders zal er namens het bestuur iemand jouw meterstand moeten komen opnemen en dat kost je dan weer € 50,-. Zeker in deze dure tijden is zelf doen een makkelijke besparing!! 

Hoe geef je de waterstand door? Download hier het formulier in pdf-formaat of als doc-bestand (om digitaal in te vullen). 

 

 

kapvergunning aanvragen

Nog een besparingsmogelijkheid. Als je nog een kapvergunning nodig hebt. We willen deze op 1 november gecombineerd aanvragen. Ook dat bespaart flink. Normaal betaal je minimaal € 122,-  Geef je wensen door aan het bestuur. 

 

Internationale oorkonde voor natuurlijk tuinieren voor Tuinpark Tuinwijck

Ons Tuinwijck is dit jaar bekroond met een prestigieuze oorkonde van de Féderation Internationale des Jardin Familiaux, dé Europese organisatie op het gebied van volkstuinieren. Zaterdagmiddag 15 oktober zal de oorkonde feestelijk worden uitgereikt bij de kantine van Tuinwijck.

 

De oorkonde voor natuurlijk tuinieren is een beloning voor alle inspanningen die Tuinwijck de afgelopen tien jaar heeft verricht om de biodiversiteit op het volkstuinpark te vergroten. Zo hebben vrijwilligers een voedselbos en een heemtuin aangelegd, is er een speciaal vogeleiland en hangen er op het tuinpark kasten voor bijen, mezen en vleermuizen. In de kweekkas van Tuinwijck worden inheemse plantensoorten opgekweekt die door tuinders en andere geïnteresseerden tegen lage prijzen kunnen worden aangeschaft. 

 

De internationale oorkonde is deze zomer in Stockholm toegekend door de Féderation Internationale. Zaterdag 15 oktober wordt het certificaat aan Tuinwijck overhandigd door de AVVN, de Nederlandse vereniging voor natuurlijk tuinieren. Ook krijgen wij die dag ‘vier stippen’ van de AVVN, de hoogst mogelijke score van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

 

Om dit alles te vieren met tuinders, omwonenden en alle andere geïnteresseerde Amsterdammers is er aansluitend aan de uitreiking vanaf 14.00 uur een swingend optreden van de band Noord Jam Connection. Het belooft een akoestische jamsessie te worden in een mix van jazz, blues, disco en wie weet zelfs een paar smartlappen.