Receptie 100 jaar Tuinwijck

 

Dat tuinpark TUINWIJCK 100 jaar bestaat, weten we inmiddels. Een jubileumcommissie heeft maandenlang voorbereidingen getroffen om dit jaar diverse feestelijkheden te organiseren. En het resultaat mag gezien worden! Nadat op zondag 19 juli een receptie voor genodigden en relaties is gehouden, vond er eenzelfde evenement plaats voor tuinders en oud-tuinders op zondag 26 juli. RTV Noord-Holland maakte opnamen welke s'avonds in het journaal zijn uitgezonden. Tevens was er gezorgd voor een hapje en een drankje, verluchtigd met een optreden van de Amsterdamse volkszanger Robert. Met aan het slot de trekking van de grote Jubileum Tombola. 
       1973 Ooster Ringdijk 03
Samenvattend aan reacties van eenieder die aanwezig zijn geweest op deze middag, zij het 'beregezellig' hebben gevonden.
Dus nogmaals voor de jubileum-commissie: PETJE AF!!!!  

Als sluitstuk van de feestelijkheden rondom het 100-jarig bestaan van ons tuinpark, vond er op zaterdag 15 augustus een grootse feestavond plaats met een optreden van The Flying Tigers. Een viermans formatie die muziek speelden en zongen uit de jaren '70 en '80, waarop uiteraard veelvuldigd gedanst werd.
Kortom, een heel gezellige avond waarop eenieder, en de jubileum-commissie incluis, kan terugzien op een geslaagd feestelijk seizoen.    

Slotfeest 15 augustus.

Slotfeest 15 augustus.

Slotfeest 15 augustus.

Slotfeest 15 augustus.

Slotfeest 15 augustus.

Slotfeest 15 augustus.