Vacature secretaris

Zoals aangekondigd zal Ans Posch vanaf de voorjaars ALV haar taken als secretaris neerleggen. Sonja Brilman blijft wel aan als secretaris en inmiddels wordt het secretariaat ook door 2 enthousiaste tuinders ondersteund. Toch is het fijn als onderstaande taken verdeeld kunnen worden over 2 secretarissen.

De taken zijn:

 1. Deel uitmaken van het dagelijks bestuur
 2. In afstemming met het dagelijks bestuur de agenda samenstellen voor het bestuursoverleg en de ALV
 3. Spreekuur draaien 1 a 2 x per maand samen met andere leden van het dagelijks bestuur
 4. Maandelijks centraal bestuursoverleg bijwonen
 5. Meedenken over de jaarlijkse begroting en jaarrekening
 6. Notuleren van de bestuursoverleggen en de ALV’s
 7. Jaarverslag maken
 8. De procedure en administratieve verwerking van te koop staande huisjes op gang brengen en verwerken
 9. Emailverkeer bijhouden en archiveren
 10. Bijhouden ledenadministratie zowel in het systeem van de bond als dat van Tuinwijck
 11. Watermeterstanden verwerken

Heeft u administratieve vaardigheden en vindt u het leuk om mee te denken en deel uit te maken van een enthousiast bestuur? Meldt u aan! Dat kan op het 2 wekelijks spreekuur of per mail.

Vacature commissieleden

Voor de volgende commissies zoeken we nog leden:

- Duurzaamheidscommissie: geínteresseerd in het verduurzamen van Tuinwijck, zelf composteren, hakselen, zonne-energie opwekken etc? Meldt je aan

- Webmaster: iemand die voor ons de website wil bijhouden

- Bagger- en beschoeiingscommissie: hulp gezocht bij jaarlijkse baggercontrole, baggerplannen en beschoeiingreparaties etc. Nog minimaal twee leden nodig

- Waterbeheercommissie: leden die het water beheren op Tuinwijck, duikers inspecteren, water wegpompen, contacten onderhouden met de gemeente en hoogheemraadschap bij wateroverlast