Vacature commissieleden

Voor de volgende commissies zoeken we nog leden:

- Duurzaamheidscommissie: geínteresseerd in het verduurzamen van Tuinwijck, zelf composteren, hakselen, zonne-energie opwekken etc? Meldt je aan

- Webmaster: iemand die voor ons de website wil bijhouden

- Bagger- en beschoeiingscommissie: hulp gezocht bij jaarlijkse baggercontrole, baggerplannen en beschoeiingreparaties etc. Nog minimaal twee leden nodig

- Waterbeheercommissie: leden die het water beheren op Tuinwijck, duikers inspecteren, water wegpompen, contacten onderhouden met de gemeente en hoogheemraadschap bij wateroverlast