Broeikas

Onze broeikas is elke zaterdag in het tuinseizoen open van 10.00 tot 12.30 uur. De ingang ligt, wat verstopt, in de verfraaiingsgebouwen zuidkant kantine. Er is een overgrote veelheid van plantjes en planten te vinden. Door de eigen kweek is alles er erg goedkoop. Ook met vragen kun je er terecht.

Kantine

De kantine is er voor alle tuinders. De openingstijden zijn nogal met de diverse activiteiten verbonden. Zie hiervoor de activiteiten in de agenda.

Het is één van de grootste kantines van de tuinparken van Amsterdam. Daarom vinden er regelmatig verenigingsactiviteiten plaats. (Alle parken in en om Amsterdam zijn één vereniging).

Tuinafval

Voor tuinafval zijn er deels voorzieningen. Blad en groen afval moet de tuinder zelf verwerken, dus: of, op de composthoop, of zelf afvoeren in bv. een vuilniszak.

Takken kunnen naar de grote takkenhoop achterin de parkeerplaats gebracht worden. Dit kan met takkenkarren, te bestellen bij de inkoop (zelf op- en afladen), of zelf brengen met een kruiwagen. Aan deze service zijn kosten verbonden, zodat Tuinwijck hiervoor, 3x per jaar een takkenkraker kan regelen.

Tuinders met een eigen onderhoudsstukje, kunnen de takken naast het stukje van de uiterste rand van het pad leggen. Er moet dan wel even een briefje in de brievenbus van de verfraaiing met de datum en nummer van het stukje worden gedaan.

Tijdelijk stroomgebruik

Als U werkzaamheden moet uitvoeren waarbij u gebruik maakt van elektrisch gereedschap (schuren, zagen etc.), overleg dit dan even met de tuinders om u heen. Dit voorkomt een hele hoop ergenis en fustraties bij de buren. Hierover zal in de regels omtrent het stroomverbruik zeker aandacht aan besteed worden.
Indien U 220V/16A stroom nodig heeft, om werkzaamheden te verrichten aan uw huisje of tuin, dan is dat, het gehele jaar, mogelijk op de zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op woensdag van 17:00 tot 20:00 uur. 
U dient dit minimaal één week van te voren via email aan te vragen bij Ab Vlasman  a.vlasman@upcmail.nl.
U geeft uw tuinnummer door en op welke kast op welke datum u stroom wenst. Alle kasten zijn genummerd. Het nummer staat links of rechts boven de deur. U krijgt dan een verloopstekker welke in de kast, die gebruikt gaat worden, gestoken moet worden.