het gastenhuisje

GROOT NIEUWS!: Wij hebben 1000 euro van de VSB bank en 4000 euro van stichting DOEN gedoneerd gekregen. Dat brengt ons bedrag nu op ruim 15000 euro. Maar wij hebben nu nog maar 2 weken en moeten nog 3000 euro binnen zien te halen. Help ons mee het gastenhuisje te realiseren!

Klik hier op de donatielink!

klik hier voor een NIEUW LEUK filmpje over onze actie!

Maar misschien nog belangrijker. Verspreid de link ook binnen uw netwerk, naar vrienden,bekenden, (zaken)relaties en anderen. Via mail, facebook  of andere sociale media. Zo gaat de sneeuwbal rollen en kan er heel veel geld binnenkomen. Help allemaal mee!!

 

 

 

 

Bekijk hier een korte video over het Tuinwijck Gastenhuisje

Wat eraan vooraf ging:
Het idee van een Gastenhuisje is al vaker geopperd op Tuinwijck. Al voor 2010 waren er al  ideeën voor zo’n huisje. Toen was de aanleiding een tuinder die, ondanks ernstige ziekte, op zijn tuin wilde blijven. Het idee was om tuinders die hun tuin op moesten geven, toch een plek op het tuinpark te kunnen bieden waar zij af en toe naar toe zouden kunnen gaan. Deze plannen zijn toen echter niet tot uitvoering gekomen.

 

De afgelopen jaren werd de druk op de tuinparken vanuit de gemeente echter steeds groter. De gemeente wil al langer dat tuinparken een meer publieke functie gaan innemen, zodat de buurt kan deelnemen aan de groene omgeving van de tuinparken. Er zijn in de laatste 10 jaren diverse nota’s verschenen, de meest recente is de nota’s zijn “Spijkers met koppen” van de bond van Volkstuinders en  de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van mei 2020

  • Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.
  • https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/beleidsplanspijkersmetkoppendecember2019.pdf

 

Mede vanwege bovenstaande ontwikkelingen, werd het Gastenhuisje in 2017 wel een agendapunt in een najaars Algemene leden vergadering (ALV,) alwaar het voorstel werden uitgelegd aan de leden. Er werd akkoord verleend om de plannen nader uit te werken in een werkgroep,  waartuinders Cora, Pim, Judith, Ineke en Sonjainmiddels deel van uitmaken.

       Gastenhuisje groepsfoto
De werkgroep is vervolgens eerst informatie gaan verzamelen door bij Amstelglorie en Ons Buiten op bezoek te gaan. Deze volkstuincomplexen hebben beide al ervaring met een Gastenhuisje op hun park.


Wij besloten vervolgens om een enquête onder de leden van Tuinwijck te houden of

zij positief tegenover het initiatief stonden; welke doelgroepen

gebruik zouden kunnen maken van het Gastenhuisje en waar we het geld voor de koop en de verbouw van het huisje vandaan moesten halen.

In de ALV van 24 november 2018 heeft de werkgroep de resultaten van de enquête gepresenteerd. De doelgroepen die de meeste steun hadden waren:
ouderen (oud-tuinders), mensen met een (fysieke) beperking en kleine gezinnen met een kleine beurs.

Dit betekent dat sommigen uit de doelgroep iets draagkrachtiger zijn dan anderen en we een financiële bijdrage naar rato van inkomen willen vragen.
Om tot een goede selectie mensen uit deze groepen te komen,  hebben we contact gezocht met verschillende maatschappelijke instellingen in Amsterdam-Noord.
DORAS Ouderen, de Regenboog Groep en het Leger des Heils zijn bereid gevonden daartoe met ons mee te willen denken en willen zich als partner aan ons project verbinden. Met Cordaan zijn we op dit moment in gesprek.


Financiën

In de ALV van 3 juni 2019 werd het plan om een Gastenhuisje op Tuinwijck te creëren.door de leden goedgekeurd. De werkgroep is sinds voorjaar 2019 actief bezig met donaties en fondsenwerving, Wij zijn blij dat de Bond van Volkstuinders het plan steunt.


Het Bestuur van Tuinwijck, en daarmee ook de Bond van Volkstuinders, heeft toegezegd garant te staan voor een lening € 5000 om de eerste kosten m.b.t. aankoop van een bestaand huisje te dekken. Dit betekent dat het reservebedrag is, waaruit geput kan worden, dat op een later moment weer aangevuld wordt.

 

De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met fondsenwerving en crowdfunding. Wij hebben een begroting gemaakt en komen uit op een bedrag van € 30.000 dat nodig zal zijn om de materialen voor het huisje te bekostigen. Dit geld gaan we bijeen brengen via een crowdfundingsactie in september en oktober 2020, donaties en fondsen. Voor de jaarlasten en een deel van de verblijfskosten gaan wij op zoek naar bedrijven uit de buurt die gevraagd worden om bv de kosten voor een week verblijf te sponsoren. Daarnaast kan men ook vriend van het gastenhuisje worden en een bedrag doneren Voorts gaan we andere goodwill organisaties benaderen zoals b.v. de plaatselijke Rotary.

Voorjaar 2020: “plek van het Gastenhuisje”
Het bestuur is akkoord gegaan dat huisje 61 in principe de plek wordt waar het “Gastenhuisje” zal komen te staan.  We hebben gekozen voor deze plek, omdat deze heel centraal is gelegen, vlakbij de kantine en met optimale kans tot contact met andere tuinders.

 

Duurzaam en aangepast huisje.
Jurriaan heeft aangeboden een ontwerp voor een nieuw huisje te willen maken. Hij is, tevens bereid om samen met andere handige tuinders, het huisje op te bouwen.

Duurzaam                                                                                                               Wij willen het huisje zo duurzaam mogelijk maken en dit betekent o.a. dat we een groen dak willen en dat regenwater wordt opgevangen en hergebruikt.

Aangepast
Bij de inrichting houden wij rekening met aanpassingen voor mensen met een fysieke beperking, zoals een aangepaste douche en toiletruimte en aanpassingen in de keuken

Stand van zaken: het binnenhalen van het vereiste bedrag van 30.000

Op 20 juli 2019 was er een geslaagde sponsorbingo, met een opbrengst van € 720. We hebben “Vrienden van het Gastenhuisje Tuinwijck”   opgezet, waar sympathisanten geld kunnen doneren voor het project. Op dit moment van schrijven is daar € 500 binnengekomen en door middel van verkoop van sloopmaterialen hebben wij € 450 binnengehaald.

Wij zijn ons tevens gaan inzetten om fondsen te werven, wat een taai proces blijkt te zijn. We zijn nu in contact met een fondsenwerver.
Wij gaan o.a. gaan we een crowdfundingactie opzetten; daarvoor is oa een wervend filmpje gemaakt.

 

Hulp van tuinders

Nu breekt er een fase aan, waarin wij de crowdfunding gaan starten en de bouwplannen verder gaan uitwerken. Voor het vullen van social media, het uitwerken van een bouwplan en het bouwen zoeken wij nog tuinders, die ons hierbij willen helpen. Ook de tuin vraagt aandacht, deze moet worden opgeschoond, voordat hij opnieuw aangelegd kan worden. Aanmelden kan bij ons persoonlijk of via onze

e-mail: tuinwijckgastenhuisje@gmail.com

 

Wij bedanken Tessa, Rob, Stefan, Jan-Willem en Petri voor hun inzet en steun in de afgelopen 2 jaar.


Deadline
We willen op de ALV van het najaar 2020 het beoogde bedrag van € 30.000 grotendeels binnen hebben. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal de optie op perceel 61 vervallen en wordt deze plek weer ter verkoop/huur aangeboden.

Wij zullen dan op het moment dat er voldoende geld binnen is, op zoek gaan naar een andere geschikte plek op Tuinwijck voor het Gastenhuisje.