Volkstuinpark Tuinwijck

word vriend van het logeerhuisje:

In de laatste Gazet stond een artikel, met een oproep om vriend te worden van het logeerhuisje. Bij de bankgegevens is helaas iets weggevallen.

Dit moet zijn Bond van Volkstuinders onder vermelding van :Tuinwijck vriend van logeerhuisje.

Banknr: NL93RABO 0105380733.