Volkstuinpark Tuinwijck

volkstuin plannen van de gemeente

In december vorig jaar is veel geprotesteerd tegen de plannen van de gemeente voor de volkstuinen en de grote huurverhoging die daarmee gepaard zou gaan. En onze stem is gehoord: de wethouder heeft de plannen ingetrokken. De stemming en mogelijke goedkeuring van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken die zou plaatsvinden op 16 december is daarmee van de baan. Veel dank is verschuldigd aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!

Hoe nu verder? De komende tijd gaat de wethouder in overleg met de tuinparkbesturen om tot een aangepast plan te komen. Naar verwachting komt er in het voorjaar een nieuwe versie. Die moet dan opnieuw besproken worden in de betreffende gemeentelijke commissie en uiteindelijk gestemd door de gemeenteraad. We zijn er dus nog lang niet!

Wat betekent dit voor Tuinwijck? Ook wij zitten de komende tijd mee om de tafel om invulling te geven aan de herziene plannen. Namens ons zal onze voorzitter Astrid Kuiper aanschuiven, daarin gesteund door een werkgroep van actieve tuinders die zich samen in de plannen verdiepen, ook in overleg met de andere tuinparken in Noord.

Wat kunt u doen?
Wie wil meedenken met deze werkgroep, is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via tuinwijckbestuur@gmail.com . Verder blijft het belangrijk dat de aandacht van publiek en media voor de volkstuinen niet verslapt. Ook de komende maanden zullen we daarom nog actie moeten voeren om zichtbaar te maken hoe belangrijk de volkstuinen zijn voor ons, voor alle Amsterdammers en voor de natuur in onze stad. Ideeën zijn welkom! Denk aan: spandoeken, affiches, ingezonden verhalen of foto’s in (sociale) media, of andere ludieke acties. Laat het ons weten via tuinwijckbestuur@gmail.com

Wat is er tot nu toe gebeurd?
We nemen u even mee in de snelle ontwikkelingen van december en daarna

Protest. De petitie Behoud de Amsterdamse Volkstuinen is in korte tijd maar liefst 28.000 keer ondertekend en inmiddels aangeboden aan de wethouder. Daarnaast hebben veel tuinbesturen en individuele tuinders hun stem laten horen door brieven te sturen naar de raadleden en/of (sociale) media, en door hun bezorgdheid uit te spreken tijdens de inspreekavond.

Maandag 7 december: overleg met de wethouder

Op 7 december hebben de tuinparkbesturen en het bondsbestuur gesproken met wethouder Marieke van Doorninck. Toen bleek al dat zij openstond voor de grote hoeveelheid kritische kanttekeningen die bij de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen werden geplaatst en voor het stuk Een beter alternatief voor het gemeentelijk volkstuinenbeleid dat door de tuinbesturen zelf is geschreven met steun van het bondsbestuur. Ze besloot die dag al ‘pas op de plaats’ te maken.

Dinsdag 8 december: online inspreekavond commissie ruimtelijke ordening

De belangstelling voor deze inspreekavond was enorm groot: met maar liefst 137 insprekers die ieder 2 minuten kregen, duurde de avond van 19.30 uur tot bijna middernacht! Kritische noten, argumenten en verhalen van ervaren tuinders, tegenvoorstellen en gepassioneerde pleidooien passeerden de revue. Ook Tuinwijck heeft natuurlijk gebruikgemaakt van de inspreekmogelijkheid: voorzitter Astrid Kuipers en Tuinwijck-kid Laslo Fransman namen het woord. U kunt de inspreekavond hier terugkijken.

Woensdag 9 december: vergadering commissie ruimtelijke ordening

Woensdag 9 december was het aan de raadsleden om de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen te bespreken, gevoed door alle input van de afgelopen periode. De conclusie van de voorzitter was dat het document, gezien het groot aantal kritiekpunten, niet op 16 december voor stemming kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. U kunt de vergadering hier terugkijken.

Donderdag 10 december: bondbestuur kondigt aftreden aan
In een brief die u alle leden hebben ontvangen, heeft het voltallige bondsbestuur bekendgemaakt te zullen aftreden. Daarin geven zij aan wat er de afgelopen jaren achter de schermen allemaal is gebeurd en dat de kritiek hierop niet in verhouding staat tot de inspanningen.

Zaterdag 12 december: Bondsvergadering, overleg met het (aftredend) bondsbestuur en nieuwe voorzitter

Het bondsbestuur heeft in dit overleg bevestigd af te treden. Er is een nieuwe voorzitter benoemd met ingang vanaf middernacht: Eric van der Putten. Hij was van nabij betrokken bij het opstellen van het ‘beter alternatief’ en dus goed van alle ontwikkelingen op de hoogte. Tijdens de Bondsvergadering zijn de jaarstukken en begroting van de bond voor 2021 geaccordeerd dus kunnen alle activiteiten worden voortgezet zoals gepland.

Zaterdag 16 januari 2021:

Op 16 januari hebben de afdelingsbesturen met een zeer grote meerderheid een interim bestuur gekozen.  Dit bestuur heeft zichzelf twee prioriteiten gesteld. Heldere communicatie met de afdelingen en voortzetting van de onderhandelingen met de gemeente over de plannen met de tuinparken.

Verdere ontwikkelingen

We houden u uiteraard ook de komende tijd op de hoogte via de nieuwsbrief en de website. Alle belangrijke beleidsstukken vindt u terug in de bibliotheek op onze website.

Dank aan het bondsbestuur

Het bestuur van Tuinwijck hecht eraan de leden van het oude bondsbestuur te danken voor hun jarenlange inzet. Zij hebben achter de schermen gezorgd voor een meer professionele organisatie die beter voorbereid is op de toekomst.