Volkstuinpark Tuinwijck

versoepeling corona regels

Vanaf 1 juli zijn de corona maatregelen versoepeld. Het bondsbestuur heeft aan de besturen van de verschillende tuinparken gevraagd om voor ieder tuinpark regels op te stellen. Hierbij moeten we ons dan wel houden aan de algemene regels zoals de 1,5 meter regel. Die regels zullen we ook vooraf moeten laten goedkeuren door het bondsbestuur.

Voor de kantine moet we regels opstellen voor bijvoorbeeld het schoonmaken van het meubilair, de toiletten, de uitgifte van dranken en voedsel en het maximale mensen dat aanwezig kan zijn. Dat vraagt nog wel wat van onze vrijwilligers.

Ook voor de winkel en de kas zijn aangepaste regels nodig. Gelukkig kunnen we dus wel weer gewoon naar onze winkel, mits we ons aan de 1.5 meter regel houden. Wel betekent dit dat er buiten een wachtrij kan staan en dat u alleen nog maar per pin kunt betalen. Bij een te lange wachtrij (vanaf 4 personen) vragen wij u later terug te komen.

Iets soortgelijks zal dan ook gelden voor de kas. Er kan er daar nog maar 1 persoon tegelijk naar binnen.  

Bezoek op uw tuin is vanaf 1 juli ook weer ‘normaal’ mogelijk, zolang men zich maar aan de 1,5 meter afstand regel houdt. Ook voor kinderen zijn weer allerlei dingen mogelijk. Maar ook hiervoor zullen we een op maat gemaakt protocol moeten opstellen.

Tot slot de tuinbeurten. Ook deze kunnen weer echt gaan draaien, lees daarover elders meer