Volkstuinpark Tuinwijck

Update windturbines

De gemeente heeft een aantal ‘zoekgebieden’ aangewezen waar het plaatsen van windturbines wordt onderzocht. Het terrein van Tuinwijck valt binnen zo’n zoekgebied. Na veel protest tegen de mogelijke komst van windturbines heeft de gemeente besloten tot een zogenoemde ‘reflectiefase’, waarin op stedelijk niveau wordt overlegd met belanghebbenden. Tot verwondering van de betrokken tuinparken zijn zij niet uitgenodigd om aan dit stedelijk overleg deel te nemen. Daartegen is bezwaar gemaakt. De gemeente Amsterdam heeft de gesprekken nu uitgesteld en bekijkt opnieuw welke partijen worden gevraagd om deel te nemen aan het stedelijk overleg. De gezamenlijke tuinparken zetten alles op alles om in dit proces te kunnen meepraten. Wordt dus vervolgd…