Volkstuinpark Tuinwijck

nieuws over de windmolen plannen

Al vanaf januari 2021 hebben de besturen en daarna ook de werkgroep windalarm volkstuinen zich ingezet tegen plaatsing van gigantische windmolens op of direct naast onze tuinparken. Zij hebben brieven gestuurd, een raadsadres geschreven, acties opgezet en een brandbrief veiligheid Volkstuinen aan de pers en de Amsterdamse politiek gestuurd.

Afgelopen donderdag (27 mei) zijn de voorstellen van burgemeester en wethouders in de raad besproken. De raad bleek verdeeld te zijn in hun mening. De raad is nu akkoord gegaan met gebieden waar windmolens mogen komen, maar of dat echt zal gebeuren, wordt het komende half jaar eerst eens verder onderzocht in een ‘reflectiefase’.

Wij hebben zeker steun ondervonden.van de oppositiepartijen, zoals PVDD, die 2 moties over de veiligheid en de gezondheid op volkstuinen heeft ingediend. Deze hadden brede steun bij de oppositie, maar zijn niet aangenomen omdat de coalitie hiertegen heeft gestemd. We zijn dus nog niet uit de gevarenzone. De werkgroep windalarm volkstuinen zal zich, in overleg met de besturen, beraden over verdere stappen.

Lees hier ook wat het Parool hierover berichtte. (klik hier)