Volkstuinpark Tuinwijck

laatste nieuws

       meervleermuis

Binnenkort wordt in de gemeenteraad definitief besloten over de zoekgebieden van de RES, dus de gebieden waar windturbines zullen worden geplaatst! Ook voor ons heeft dat gevolgen. Onze gezondheid, door 24 uur per dag lawaai van de turbines. De natuur op onze tuinen. En zelfs de veiligheid, omdat de turbines zo dichtbij geplaatst kunnen worden.

Voor meer informatie, over de achtergronden, en de alternatieven, lees de flyer die ook al op ons tuincomplex verspreid is. Of anders op de volkstuinpagina van Windalarm, zie hieronder.

https://volkstuin.windalarm.org/nl/view_gebied_pagina

Wat wij willen:

1. Wij eisen dat er meer  onderzoek komt naar effecten op gezondheid en natuur, en naar mogelijke alternatieven, voor een definitieve beslissing over plaatsing van windturbines genomen wordt.

2. Wij eisen dat de bewoners van volkstuinparken eenzelfde recht op bescherming van gezondheid en veiligheid krijgen als bewoners van huizen. 

Wij vragen u om ons te steunen:
Teken de petitie op de volkstuinpagina van windalarm:  https://volkstuin.windalarm.org/

En als u nog iets meer wilt doen: U kunt uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraadsleden. Laat ze horen wat u ervan vindt, en wat het voor u betekent! Wij kunnen u daarbij helpen. Kijk op de pagina hieronder voor meer aanwijzingen, en een voorbeeldmail.

https://volkstuin.windalarm.org/nl/view_gebied_pagina