Volkstuinpark Tuinwijck

algemene ledenvergadering 2020

Door de corona perikelen mag dit jaar onze ALV niet lijfelijk plaatsvinden. In plaats daarvan zal alles schriftelijk moeten gebeuren. Het bestuur zal de leden binnenkort via de nieuwsbrief en deze website informeren over de besluiten die moeten worden genomen. Daarna zijn de leden aan de beurt. Wat vinden zij als tuinder van de voorgenomen besluiten? Zij kunnen dan hun op- en aanmerkingen en suggesties voor verbetering door geven. Na deze raadplegingsronde volgt dan de besluitvormingsronde. De leden krijgen de eventueel bijgestelde voorstellen nogmaals toegezonden en kunnen er dan met een ja of nee over stemmen.