Welkom bij volkstuinpark Tuinwijck

Aanmelden hertaxatie door bond voor 23 augstus bij nieuw tuinhuis/schuur of verbeteringen

Als u een nieuw tuinhuis bouwt of aanzienlijk vergroot, dan wel voor het eerst een broeikas
of schuur plaatst, dan is het verstandig om opnieuw de juiste herbouwwaarde te laten
vaststellen door onze taxateur. Ook bij een van de volgende acties is het verstandig om een
hertaxatie te laten plaatsvinden:
- Als u de oppervlakte van uw opstal vergroot (maximaal 28m2)
- Als u waarde verhogende factoren hebt toegevoegd, bv een nieuwe keuken of een
veel duurdere dakbedekking
- Wanneer het laatste taxatierapport ouder is dan 9 jaar
Let op: de herbouwwaarde wordt alleen verhoogd als er duurdere materialen worden
gebruikt bij een verbouwing. Vervanging van oude materialen voor nieuwe (soortgelijke)
levert geen hogere herbouwaarde op. Een taxatie is dan niet nodig.
Eenmaal per jaar in september kunt u een hertaxatie laten uitvoeren voor € 25,00 per
taxatie.
U kunt zich hiervoor aanmelden via het email adres info@bondvanvolkstuinders.nl. Uw
aanmelding moet uiterlijk 15 augustus bij ons binnen zijn. Vermeld u in de aanmelding het
tuinpark, uw tuinnummer en het telefoonnummer en email adres waarop de taxateur u kan
bereiken. Een eventuele premieverhoging wordt berekend vanaf 1-1-2020.
Voor 23 augustus opgeven aan de bond