Corona update: 26 maart

 1. De kantine blijft tot 1 juni gesloten.
 2. De winkel blijft gesloten. Gas kunt u via een mail naar het bestuur bestellen tuinwijckbestuur@gmail.com
 3. Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
 4. Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
 5. de algemene tuindiensten worden vanaf nu op een andere wijze georganiseerd. Uw werkkaart heeft een kleur:
 6. Meestal was u met elkaar op dezelfde bepaalde plek aan het werk, dat kunt u nu op eigen gelegenheid en op een moment naar keuze doen. Ga kijken of die plek wat onderhoud mag hebben. Maak een foto voor en na wat u gedaan hebt en stuur hem naar verfraaiing@gmail.com. Maar houd afstand van evt. mede tuinders.

  • Geel: is parkeerplaats en eerste gedeelte puntje en gedeelte Kerklanderpad
  • Rood: is rondom kantine
  • Overige kleur: is hoofdpad tot aan de Weersloot.

  Met elkaar moeten we het park onderhouden, help mee.

 7. Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
 8. Inschrijvingen worden opgeschort tot 1 juni.
 9.  Nieuwe taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de overdracht van reeds verkochte tuinhuizen. Deze kunnen op afspraak worden afgehandeld. 
 10. Voor alle tuinders geldt dat de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant van kracht blijven . De controles hierop blijven doorgang vinden. 
 11. De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars. 

Schadeformulier voor melden stormschade

Als u stormschade heeft, kunt u dit formulier invullen schademeldingsformulier en dan opsturen naar het bestuur naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com of dit in het witte brievenbusje te doen bij de hoofdingang. Het bestuur zal het na ondertekening doorsturen naar AON waarna een schade-expert een bezoek zal brengen als het grote schade betreft.

Maak ook foto's van de schade en stuur die mee met het formulier of print ze uit en doe ze bij uw schadeformulier in de witte brievenbus.

U kunt schadebeperkende maatregelen treffen als dat nodig is. Dit betekent als een omgevallen boom bijvoorbeeld nog meer omgaat en dat zorgt voor meer schade, dan mag u in dat geval de boom verplaatsen of andere schadebeperkende maatregelen treffen zoals kappen of zagen.

 

 

herinrichting parkeerterrein

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de herinrichting van ons parkeerterrein. En het is werkelijk prachtig aan het worden. Als u het nog niet heeft kunnen bewonderen, moet u het beslist snel komen kijken. De planning is om het voor de 14e maart helemaal klaar te hebben. Voor die tijd moet er nog het een en ander gebeuren aan de verlichting en de beplanting. We hopen voor die tijd ook nog een laadpaal te kunnen plaatsen voor elektrische fietsen en invalidenwagentjes en een overkapping voor de fietsen.

Natuurlijk willen we ons parkeerterrein ook zo mooi houden. Het parkeerterrein is geen stalling voor losse karretjes, zwerffietsen, aanhangwagens, campers en andere voertuigen.

 

 

Aanbieden Grofvuil

Elke vierde vrijdag van de maand kunt u uw grofvuil ook aanbieden op de Liergouw. Wij adviseren dit 's morgens (heel) vroeg aan de weg te zetten.

link afval landelijk noord

 


 

 

 

 

parkeerterrein geen stalling

Wij willen alle tuinders er op wijzen dat het volgens het tuinreglement, zie onderstaand uittreksel, niet is toegestaan aanhangwagens, campers,autobussen etc. te plaatsen op het parkeerterrein van het tuinpark.

Artikel 6 punt 4: Het is een lid met betrekking tot vervoer(middelen) niet toegestaan:
e: aanhangwagens, autobussen, boten, campers en caravans langer dan twee dagen achter elkaar op het parkeerterrein te parkeren, voor zover dit terrein in huur is bij de afdeling.

Het bestuur.

 


 

Tuinwinkel

Onze tuinwinkel biedt u een uitgebreid assortiment aan tuin en tuinders materialen. Dankzij onze vrijwilligers liggen de prijzen doorgaans lager dan in de reguliere tuincentra. En door bij ons te kopen steunt u ook nog eens de vereniging. Klik hier voor het  assortimentsoverzicht

E-mailadres Bouwcommissie

Vragen en opmerkingen voor de Bouwcommissie

De bouwcommissie is voor alle vragen en opmerkingen over de bebouwing op Tuinwijck bereikbaar op het volgende e-mailadres: bouwkommissie.tuinwijck@gmail.com

 


 

 

Bouwvoorschriften boomhutten

Als u een boomhut wilt maken of wil laten aanleggen in uw tuin, dient u aan de bouwvoorschriften te voldoen. 

A. Algemeen
1. De vergunning wordt verleend op tijdelijke basis, met een maximum van 5 jaar na afgifte van vergunning. Daarna dient de vergunning opnieuw aangevraagd te worden, of het bouwsel verwijderd. 2. Het bouwsel dient als speelwerktuig voor kinderen. Het is niet bestemd voor bewoning of om in te overnachten, noch voor opslag. 3. Hoewel het nadrukkelijk een speel- en klimwerktuig is, dient het bouwsel te voldoen aan de minimale vereisten van bouwveiligheid en stevigheid. Verankering en dimensionering dienen afdoende geborgd te zijn, zodat het geheel of delen ervan niet kunnen afbreken, vallen of doorzakken. Ook de ondergrond dient op veiligheid bekeken te worden. Dit punt is de verantwoordelijkheid van de tuinder c.q. aanvrager van de vergunning. 4. De Bouwcommissie komt het bouwsel inspecteren zodra het gereed is. Eventuele aanwijzingen van de Bouwcommissie dienen te worden opgevolgd. 5. Bij verkoop van de tuin, dient de hut te worden verwijderd tenzij de koper instemt met overname van de hut voor de resterende geldigheidstermijn. 6. Een boomhut krijgt geen waarde toegekend voor de taxatie. 7. De kinderen voor wie de boomhut bestemd is dienen zo veel mogelijk betrokken te worden bij ontwerp en uitvoering ervan. 8. De Bouwcommissie kan deze eisen, indien nodig geacht, te allen tijd aanvullen of wijzigen.

B. Specifiek
1. De maximum bruto oppervlakte (verticale projectie) van de samenstellende delen, inclusief dak (-overstek), trappen en balkonnetjes of bordessen mag niet meer bedragen dan 3 m2. 2. De te gebruiken materialen zijn natuurlijk, zoals hout. 3. De hut wordt primair opgehangen aan of gestut door op de betreffende tuin aanwezige bomen. 4. De afstand tot de perceelgrens en overige bouwsels is – net als bij schuren (paragraaf 7.7. van de Bouwvoorschriften) - minimaal 0,5 m. 5. Het hoogste punt van de hut is niet hoger dan de maximaal toegestane hoogte van een huisje, te weten 3,25 m. (paragraaf 4.7 van de Bouwvoorschriften).

 

 

In het document hieronder vindt u het alles wat meer puntgewijs.

Bouwvoorschriften boomhut