Vacature penningmeester

We zoeken nog steeds een penningmeester. Hoewel veel financiële taken aan de bond zijn overgedragen blijven er toch nog een aantal taken over voor het dagelijks bestuur. Astrid doet deze momenteel naast haar voorzitterschap. U zult begrijpen dat deze dubbelfunctie wel heel veel werk en tijd kost en dan ook niet wenselijk is.

Waar gaat het nu precies om? Hierbij een samenvatting van de taken:

 1. Het beheren van de kas en de kas maandelijks overdragen aan de bond
 2. Het controleren en accorderen van facturen
 3. Het in samenspraak met de andere bestuursleden opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening
 4. Deel uitmaken van het dagelijks bestuur, deelnemen aan de overleggen

Dit kost gemiddeld 3 uur per week. Heeft u boekhoudervaring en vindt u het leuk om uw kennis in te zetten voor uw tuinpark?

Neem contact op met het dagelijks bestuur via tuinwijckamsterdam@gmail.com of spreek iemand van het bestuur direct aan op het pad of via het spreekuur.

Vacature secretaris

Zoals aangekondigd zal Ans Posch vanaf de voorjaars ALV haar taken als secretaris neerleggen. Sonja Brilman blijft wel aan als secretaris en inmiddels wordt het secretariaat ook door 2 enthousiaste tuinders ondersteund. Toch is het fijn als onderstaande taken verdeeld kunnen worden over 2 secretarissen.

De taken zijn:

 1. Deel uitmaken van het dagelijks bestuur
 2. In afstemming met het dagelijks bestuur de agenda samenstellen voor het bestuursoverleg en de ALV
 3. Spreekuur draaien 1 a 2 x per maand samen met andere leden van het dagelijks bestuur
 4. Maandelijks centraal bestuursoverleg bijwonen
 5. Meedenken over de jaarlijkse begroting en jaarrekening
 6. Notuleren van de bestuursoverleggen en de ALV’s
 7. Jaarverslag maken
 8. De procedure en administratieve verwerking van te koop staande huisjes op gang brengen en verwerken
 9. Emailverkeer bijhouden en archiveren
 10. Bijhouden ledenadministratie zowel in het systeem van de bond als dat van Tuinwijck
 11. Watermeterstanden verwerken

Heeft u administratieve vaardigheden en vindt u het leuk om mee te denken en deel uit te maken van een enthousiast bestuur? Meldt u aan! Dat kan op het 2 wekelijks spreekuur of per mail.

Vacature commissieleden

Voor de volgende commissies zoeken we nog leden:

- Duurzaamheidscommissie: geínteresseerd in het verduurzamen van Tuinwijck, zelf composteren, hakselen, zonne-energie opwekken etc? Meldt je aan

- Webmaster: iemand die voor ons een eigen website wil opbouwen en bijhouden

- Bagger- en beschoeiingscommissie: hulp gezocht bij jaarlijkse baggercontrole, baggerplannen en beschoeiingreparaties etc. Nog minimaal twee leden nodig

- Waterbeheercommissie: leden die het water beheren op Tuinwijck, duikers inspecteren, water wegpompen, contacten onderhouden met de gemeente en hoogheemraadschap bij wateroverlast